Drogueria i neteja

Els productes de drogueria i neteja adreçats a la mestressa de casa, que tenia cura de l’economia domèstica i el confort de la llar, eren molts. Pel que fa a la neteja, abundaven els sabons, i més endavant els detergents, per fer la bugada a mà o ja a màquina, però també els lleixius  desinfectants i els líquids polidors i enlluentadors de metalls i de fusta amb els corresponents estris per aplicar-los. Tot ben net! Complementava la profilaxi domèstica l’ús d’insecticides infal·libles contra tota mena d’insectes, mentre els tints de color per donar nova vida a la roba contribuïen
a l’economia familiar. Un altre producte de gran popularitat eren les cremes o els betums d’enllustrar sabates, per assegurar-ne una llarga durada, tant aplicats a casa com pels enllustradors habituals de la Rambla barcelonina, fins fa uns vint-i-cinc anys. Tots aquests productes eren representats per imatges molt populars, icones símbol d’una època i una manera de viure. Eslògans ingenus però efectius acompanyen, en català durant la república, els seus protagonistes.