El pis-museu: espais recuperats

Situat al bloc 2, planta 1 porta 11, l’Habitatge 1/11 és formalment igual que la resta d’habitat­ges de la Casa Bloc, malgrat que en aquest cas té només dues habitacions i els altres en poden tenir tres o quatre. Una variable que es contemplà per ajustar-se a les necessitats de les famílies. Tots són dúplexs i tenen una superfície útil que varia en funció de les habitacions. L’Habitatge 1/11 me­sura 60 m².

La restauració de l’Habitatge 1/11 va tenir com a objectiu la retirada dels elements afegits o so­breposats per retornar-lo a l’estat original. És el cas de tot el paviment de la planta baixa, que es retirà i se n’hi posà un d’original del mateix edifici, o de l’enrajolat que cobria part dels paraments verticals i tota la fusteria no pròpia de l’habitatge, així com la retirada de tots els aparells sanitaris, les instal·lacions modernes no originals, l’empaperat i enguixat dels paraments verticals, la instal·lació elèctrica o part de la terrassa, on es retirà el ràfec postís i els afegits d’obra i fusta.

La distribució interna és molt senzilla i diferencia clarament la part pública de la més íntima i privada. Així, a la planta inferior hi ha l’entrada, un passadís que mena al safareig amb dutxa, a la cuina, al lavabo amb vàter, al menjador i a una terrassa, i a la planta superior hi ha dos dormitoris.