Els show cards

"Els show cards són un poderós auxiliar de l'aparador. Consisteixen en uns cartells impresos en cartró i retallats, que poden col·locar-se  superposats formant escenes que representen l'ús del producte o les seves qualitats. Amb les figures del show card de vegades es fan petits  diorames on es reprodueix el lloc en què s'obtenen els productes, la seva forma de fabricació, utilitat que poden prestar, etc. De vegades és una figura solta o en forma de tríptic o com a simple cartell, però sempre tant en la seva execució i colorit, com a idea, hauran d'estar ben presentats i  fets amb tota netedat. Els show cards de vegades consisteixen en la representació del producte feta a gran grandària o la figura de la marca, permetent ambdues coses que el detallista pugui arreglar aparadors atractius i de gran visualitat.”

Rafael Bori, José Gardó, Tratado completo de publicidad y propaganda, Barcelona, 1931.