Entrada i passadís

Entrada

S’hi recuperà la pintura original que dona al replà, tant de les parets com de les finestres. Al costat esquerre i encastades a la paret hi ha les dues caixes amb portella de fusta per als comptadors d’aigua i electricitat. La porta d’entrada, de fusta, és l’original i té un espiell circular d’alumini fos amb una lent d’un gran diàmetre i un pany amb maneta que alhora serveix de tirador.

Passadís

En entrar al pis-museu es troba un passadís que mena directament al menjador. Al costat dret hi ha el safareig amb el plat de dutxa i, més enda­vant, el lavabo. Al costat esquerre hi ha la cuina.

El sostre del passadís està cobert amb un cel ras de guix amb encanyissat que continua cap al menjador. Sobre la porta d’entrada hi ha un petit altell amb portella de fusta que amaga els tubs de conducció de l’aigua i l’electricitat. El fil del corrent elèctric queda protegit per tub Berg­mann que s’amaga sota el cel ras. Aquest sistema es repeteix a tota la casa.

El terra està cobert amb rajoles de paviment hidràu­lic (20 x 20 cm) de color grisós i llis, recobriment que és el mateix per a tot l’interior. Les parets i el sostre, com a la resta de l’habitatge, són pintats amb pintu­ra a la colamina de color blau cel molt clar.