Habitació individual

És de menor grandària que l’anterior i se suposa destinada al fill o fills de la família. Des de la finestra es veu el replà del primer pis, el corredor, el carrer i la plaça interior. Malgrat que aquesta finestra és de menor grandària que l’anterior, ventila l’estança perfectament. També en aquest cas, la caixa de fusta de la persi­ana, les cintes i el mecanisme que les subjecta, no estan encastades i són visibles des de l’interior.

S’hi situà un armari d’iguals característiques que en el cas anterior. El llit és un model alemany força corrent en aquella època amb el capçal i el peu fets amb tub d’acer corba i cromatt, i s’acompanya d’una tauleta de nit com l’anterior. També s’ha penjat un llum de sostre dels anys 30 amb el globus de vidre. S’hi situà una cadira Thonet, una catifa de llana natural i teixida a mà, i roba de llit original dels anys 30.