Indústria

Aquesta mostra heterogènia de productes aplegats sota l’epígraf d’“Indústria” ens en mostra alguns al servei de la vida quotidiana, com pot ser la  il·luminació en forma de bombetes, les màquines de cosir domèstiques, popularitzades des de mitjan segle XIX, que alleugerien la labor de les  mestresses de casa com ho feien alguns petits electrodomèstics o, fins i tot, la premsa. Així mateix, se’n veuen dels sectors de l’enginyeria i els  motors, l’automoció i el transport, lubrificants i pneumàtics, d’armes de caça, de la indústria química de pintures, vernissos i tintes, i de la dels  fertilitzants agrícoles, de la qual ens resten algunes imatges que avui són referents icònics de la publicitat del segle XX.