La corba multiplica

Aquests mobles repeteixen diverses de les seves parts, és a dir, estan configurats per a la multiplicació de la corba, una idea que té a veure amb la seriació de la producció industrial. Així, aquest balancí de laterals simètrics correspon a una patent de 1906 de la fàbrica Ventura Feliu, anomenada corba d’acoblament i de la qual els seus treballadors en deien corba d’anguila. Per la seva banda, el seient del tamboret recolza sobre quatre peces iguals, de manera que s’aconsegueix que tots els costats siguin alhora davant i darrere.