L’Habitatge 1/11 de la Casa Bloc

A Barcelona, el primer exemple d’edifici destinat a habitatge obrer plantejat en termes funcionals és la Casa Bloc, impulsat durant la Segona República per la Ge­neralitat de Catalunya i construït pels arquitectes Josep Lluís Sert (1902-1983), Josep Torres Clavé (1906-1939) i Joan Baptista Subirana (1904-1978), tots tres pertanyents al GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Ar­quitectura Contemporània) creat el 1930 i promotor de l’arquitectura d’avantguarda a Catalunya.

L’actuació realitzada l’any 2011 entre l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Institut Català del Sòl consistí a retornar l’Habitatge 1/11 al seu estat inicial, segons havia quedat el 1939, i en la conclusió dels treballs en la seva façana i corredor, que van quedar per executar en les obres de rehabilitació anteriors (1997-2008).