Menjador

Situat a la part central de l’habitatge, a l’eix del passadís i amb vistes al passeig Torras i Bages, és l’espai de comunicació amb les habitacions de la planta superior, així com la sortida a la terrassa a través d’una porta plegable a tres batents que obre cap enfora i li dóna continuïtat. Les parets, els envans i el sostre estan pintats amb pintura a la colamina. Durant la restauració s’hi col·locaren interruptors i capses d’electricitat iguals als originals, i la instal·lació es va fer segons els plànols d’època i les cales realitzades en el mateix habitatge.

Per a l’Habitatge 1/11 es plantejà un mobiliari d’acord amb l’ideari que pre­gonava el GATCPAC, basat en la practicitat i la sim­plicitat harmoniosa. El grup valorava molt les estruc­tures de tub (de clara procedència centreeuropea), que combinaven amb fusta per als mobles més diversos. De fet, a la seva botiga M.I.D.V.A. (Mobles i Decoració per a la Vivenda Actual) del passeig de Gràcia 99 s’exposaven, entre els diversos mostraris, mobles dissenyats per ells mateixos i d’altres, com els de l’arquitecte finlandès Alvar Aalto, els de l’em­presa francesa Stylclair (comercialitzava models de l’arquitecte i dissenyador industrial hongarès Marcel Breuer) o els de la firma vienesa Thonet.

Cal assenyalar que el 1937 l’Institut Con­tra l’Atur Forçós havia encarregat a Bartomeu Llongueras i Galí (1906-1994) el disseny de diversos mobles per a la Casa Bloc. La proposta de Llongueras es conserva a l’Arxiu His­tòric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i la formen diversos esbossos (amb anota­cions de Sert i possiblement plantejats per ell) i di­buixos que són un conjunt d’intencions basades, majoritàriament, en dissenys centreeuropeus de mobles metàl·lics de secció tubular. La Guerra Civil, però, impedí materialitzar aquesta proposta i cada família acabà utilitzant mobles segons el seu gust i possibilitats.

Al menjador s’hi situà una taula dissenyada per Marcel Breuer el 1933 que s’acompanya per quatre cadi­res plegables de la firma Thonet i que els mateixos arquitectes havien utilitzat en diversos projectes de menjador. També s’hi situà un bufet de fusta amb potes de tub de ferro. S’optà per fer el moble d’acord amb els plànols publicats a A.C., la revista del GATCPAC. Està concebut en dos bucs superposats, cada un d’ells amb portes corredisses i es construí amb bastigi de pi i plafó rexapat de 4 mm de l’anomenada fusta de Guinea. L’acoblament del darrere és encadellat amb muntant central. Es pintà seguint les indicacions d’A.C. amb pintura a l’esmalt en colors negre i rosa pàl·lid, i blau clar per a les potes.