Paper de fumar

El ritual de fer un cigarret amb paper de fumar ens porta a segles enrere. Cap al final del segle XIX hi havia moltes fàbriques a Catalunya i València i també eren molt corrents les marques franceses. Totes elles van comptar amb dibuixants de renom per donar identitat al seu producte.

La publicitat, presidida per una imatge femenina, modernista, “manola” o dels feliços anys vint, o bé per un distingit personatge masculí, va prendre forma de cartell i de show card, però sobretot de calendari.