Prestigi

L'alta costura ha estat, des dels seus inicis, la màxima expressió d'una experiència de luxe, exclusivitat, singularitat i exquisidesa centrada específicament en el món de les dones d'una elit acabalada. Les clientes de l'alta costura viuen en un món de luxe refinat, i amplien el guarda-roba amb el pretext de qualsevol acte social. Conèixer els codis d'etiqueta és fonamental per formar part d'aquest club tan elitista.

Accedir a alguns salons d'alta costura era molt difícil, a causa del prestigi de la casa, que en molts casos venia dictaminat pels mitjans de comunicació especialitzats, com les revistes de moda. Als salons –d'un estil neutre depurat per no alterar la impressió que causaven els models–, la col·lecció es presentava davant un nombre reduït de compradores, que eren rebudes per una venedora. Les noves clientes eren introduïdes mitjançant la recomanació d'una clienta de la casa, i des del primer moment se'ls assignava una venedora que les aconsellava en les seves decisions.

L’exposició mostra les lligadures que es van confeccionar als departaments de barreteria de la Casa Balenciaga a París i a Madrid entre 1930 i 1968, tenint en compte la importància d’aquest accessori en el context social i cultural de l’època.