Referència

Alguns objectes sobresurten per la seva significació, d’altres per la rellevància històrica o sociocultural. Són els exponents, les icones més representatives d’una època o d’un moment àlgid del disseny. També hi ha els prototipus, els primers models dels dissenyadors, mentre que d’altres estan personalitzats segons el gust del client o les seves necessitats personals. Fins i tot n’hi ha de capdavanters, els que, per primera vegada, aporten una solució original que els destaca de la resta.