Terrassa

Està orientada cap a l’est per aprofitar la llum solar i queda tancada per una barana amb una malla de filferro. Tres persianes enrotllables preserven la inti­mitat i regulen l’entrada directa dels raigs de sol. El paviment està fet amb rajoles de gres vermelles quadrades disposades en trencajuntes. Entre els habitatges i a manera de separació per preservar la intimitat, hi ha un plafó vertical de fi­brociment.