Tradició

Balenciaga va ser coherent i fidel a si mateix; per això es pot dir que en la seva feina no hi ha res que sigui accessori, ni cap detall que sigui secundari. Un record és sempre una clau al seu univers creatiu.

Cristóbal Balenciaga va utilitzar fonts diverses per crear les seves lligadures: els grans barrets de palla de les cultures camperoles mediterrànies, les tradicions pròpies de la cultura popular basca, com les boines –símbol basc i francès–, o les gorres dels pescadors. Coneixia bé la indumentària religiosa, de la qual va reinterpretar les toques de les monges i els barrets plans d’ales extenses dels sacerdots. Del món dels toros i dels majos, en va agafar les borles, xarxes i lligadures, tricorns i monteras, amb un volum posterior que recorda la cueta del torero.

El dissenyador va recrear materials com l’atzabeja i tècniques com el macramé i les puntes, propis de la indumentària popular espanyola, i els va donar una vida nova.