Tres mobles històrics

A l’Habitatge 1/11 s’hi ha situat, a banda del mobiliari fet expressament, tres peces històriques de la Col·lecció de Disseny del museu:

Taula de menjador 91, 1933: disseny de l’arquitecte i dissenyador industrial hongarès Marcel Breuer (1902-1981), considerat un dels grans mes­tres del moviment modern. Va ser produïda per l’empresa suïssa Em­bru (fundada el 1904 a Rüti, Zuric) i distribuïda per la firma zuriquesa Wohnbedarf AG. El seu disseny respon a la nova simplicitat en el mobiliari formu­lada a partir dels anys 20. És una taula molt lleugera i funcional amb un tauler recobert de linòleum sobre una estructura formada per un contraxapat encadellat a un bastigi de pi. El cantell del bastigi es presenta amb una xapa d’auró en tot el perímetre exterior. Les quatre potes rectes de tub d’acer cromat estan collades a la part inferior del tauler amb perfils angulars de metall. El linòleum permet una fàcil neteja i els dissenyadors del moviment modern el defensaven com a material higiènic.

Cadira plegable B 751, 1930: Lleugera i molt funcional, és un moble que els membres del GATCPAC utilitzaren de forma freqüent. La producció és de l’empresa vienesa Gebrüder Thonet, que en feia la distribució arreu del món. En aquesta ocasió, la peça procedeix de la botiga Grifé & Escoda de Barcelona, l’agència general a Espanya, com consta en una plaqueta situada a la part posterior. Al costat esquerre posterior del seient hi ha el número de sèrie 3641 (cada cadira tenia el seu). A les col·leccions del Museu del Disseny de Barce­lona es conserva una cadira plegable (MADB 135.388) del mateix model produïda per Thonet-Mundus de Viena. Aquesta cadira s’ha convertit en un clàssic contemporani gràcies al disseny, racionalista, net i de gran actualitat, que barreja la practicitat de l’estructura plegable amb un seient ample i confortable. Un èxit que ha fet que Gebrüder Thonet n’hagi comercialitzat reedicions.

Cadira plegable B 61, 1930: Els mobles de metall van revolucionar el mobiliari du­rant els anys 20 i 30, tant pel seu vessant productiu com per les seves qualitats i estètica. Aquesta cadira plegable va ser produïda per la coneguda casa de mo­bles de tub Thonet, la històrica firma austríaca coneguda pels seus mobles de fusta corbada que incorporà el metall als seus productes i tractà els tubs d’acer amb un procés químic especial, alho­ra que encarregà el disseny dels seus mobles a reconeguts arquitectes aconseguint així unes peces de formes funcionals, sòlides i pràctiques. En el cas d’aquesta cadira, l’acabat lacat esdevé una excel·lent pro­tecció per a l’acer, ja que el fa resistent a cops i ratllades, a més de ser fàcil de netejar. La cadira Thonet-Mundus procedeix de l’habitatge barceloní de Germán Rodríguez Arias (1902- 1987), soci fundador del GATCPAC i destacat arquitecte amb significa­tius edificis racionalistes a la ciutat.