Barcelona Cultura

(2012) Les arquetes italianes del segle XVI amb pastiglia del Museu de les Arts Decoratives de Barcelona

Autors

Laia Callejà Galera

Número de pàgines

105-110

Ajuntament de Barcelona