Barcelona Cultura

El mecenatge artístic de Martí Estany (1872-1938), col·leccionista d’arquetes, miniatures i rellotges

Source

Col·leccionistes que han fet museus. 2018. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Autors

Josep Capsir

Ajuntament de Barcelona