La tensió de la ruptura. Cultura i estat. Conferència a càrrec de Jordi Gracia