Barcelona Cultura

Fons Merceria Albert Bonet

Dates

1911 / 1968

Volum

1 capsa d'arxiu

Productor

Es fundà al 1911 i s'inaugurà l'11 d'abril. No es coneix la data de tancament de l'establiment i el document amb data més recent és de 1968. La merceria va seguir funcionant més enllà de la mort del senyor Bonet, gestionada per la seva vídua.

Contingut

El fons de la Merceria Albert Bonet recull la documentació relativa a la gestió administrativa de l'establiment i a les seves activitats comercials i de producció d'elements de confecció.

Comprèn documents relatius a les transaccions econòmiques amb els proveïdors, correspondència i documents comercials d'aquests.

El fons inclou diversos mostraris i materials diversos relatius als productes venuts en la botiga: fotografies de teixits prisats, retalls de revistes amb exemples de peces de vestir i anotacions de fabricació de prisats. També documentació relativa als proveïdors, que comprenen tant productes tradicionals de merceria, com altres relacionats amb la comercialització i fabricació de teixits prisats.

També s'inclou en el fons una part dels materials creats per a la publicitat de la Merceria.

L'abast cronològic del fons comprèn el període entre 1911, any de la seva apertura, i mitjans dels anys 40.

Sistema d'organització

El fons es classifica segons el següent quadre de classificació:

  • Gestió dels recursos econòmics
  • Proveïment de materials
  • Gestió comercial
  • Producció

Accés

Lliure accés, segons els termes establerts en la normativa d'accés del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona, amb possibles excepcions derivades o relacionades amb l’estat de conservació, d’acords presos amb el donant en el moment de l’ingrés o de l’existència de dades protegides per la legislació vigent.

Ajuntament de Barcelona