Barcelona Cultura

Coses a fer

El Museu del Disseny de Barcelona té com a missió posar a l’abast de tothom la gran varietat de col·leccions que l’integren. En aquest sentit, ha de permetre que el públic s’endinsi en el món de l’objecte i en copsi la diversitat i la procedència, la funció, la tipologia i les aportacions tècniques i artístiques, l’ús, la significació social, etc. També ha de desvetllar l’interès i la consciència crítica pel disseny divulgant-ne el coneixement, la comprensió i el bon ús.

Ajuntament de Barcelona