Barcelona Cultura

Cossos independents en espais de dependència

La cultura material és l'entorn en el qual es formen les nostres identitats. El disseny és una activitat de transformació de la cultura material que té compromisos d'ordre filosòfic, ètic i polític. És, sempre, disseny d'espais de possibilitat que articulen trajectòries de vida, de manera que s'enfronta a una primera paradoxa: és una activitat transformadora però la transformació del mitjà pot estar orientada a reproduir merament el que ja existeix. Des d'aquest punt de vista, plantejarem una segona paradoxa: es poden crear espais d'autonomia que no siguin resultats de concepcions individualistes, desarrelades i asocials? La proposta serà crear espais de dependència i entrellaçament comunitari que, no obstant això, permetin i animin a una vida independent. Els dissenys orientats a la diversitat funcional es troben sotmesos a aquestes dues paradoxes.

Fernando Broncano és catedràtic de Filosofia de la Ciència i doctor en Filosofia. El seu camp general de treball és la noció de racionalitat tant en els seus aspectes teòrics, epistèmics, com a pràctics. En els aspectes epistèmics ha treballat en els problemes de la racionalitat en la ciència, en els seus aspectes cognitius i en la racionalitat de les comunitats científiques. Des d'aquí ha derivat a problemes més generals de filosofia de la ment (racionalitat limitada, racionalitat col·lectiva, racionalitat i emocions). És autor de vàries publicacions. 

Tornar a les jornades

Ajuntament de Barcelona