Barcelona Cultura

Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003

Permanent

Exposició accessible

Les dècades de 1980 i 1990 van ser un moment estel·lar per al disseny gràfic.

Després de la mort de Franco, amb la integració plena a Europa i l’establiment de la democràcia, els dissenyadors van tenir l’oportunitat de participar en un procés de creació i transformació de la imatge de les institucions públiques, les organitzacions privades i les empreses.

Va ser una època de vitalitat extraordinària, d’eufòria i celebració, descrita com «el boom del disseny». Alimentat en gran manera pel suport institucional i els mitjans de comunicació, aquest boom ens va deixar una expressió que es va fer cèlebre i que reflectia la seva popularitat: «Dissenyes o treballes?». Però els dissenyadors gràfics, lluny de tota frivolització, dissenyaven i treballaven intensament, com es pot comprovar si s’analitza aquell moment, en què el disseny va començar a tenir més presència social.

Amb la irrupció de l’ordinador Macintosh i l’arribada del nou mil·lenni van sorgir noves perspectives i especialitats. Els nostres dissenyadors gràfics van aconseguir consolidar-se i projectar-se internacionalment mentre començaven a enfrontar-se amb nous reptes, com el de la sostenibilitat, la sobrecàrrega informativa o el creixent multiculturalisme de les nostres societats.

Continguts

Col·lecció de Disseny gràfic

Comissari/a

Raquel Pelta. Amb la col·laboració del Departament d’Exposicions

Superfície

532 m2

Àmbits de l'exposició

  • 80s El boom del disseny gràfic

    El moment de canvi social i modernització tant d’institucions com d’empreses va implicar nous reptes professionals i més visibilitat per als dissenyadors.

  • 90s - 2003 Més que un boom

    L’ordinador Macintosh va entrar als estudis de disseny gràfic en un període de crisi econòmica però, també, de consolidació de la professió.

  • En pantalla

    La informatització del disseny va impulsar l’avançament de la gràfica en moviment, que va trobar el seu lloc en el cinema, la televisió i a Internet.

Activitats relacionades

Vídeos

Ajuntament de Barcelona