Barcelona Cultura

Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles III-XX)

Permanent

AVÍS: Aquesta exposició romandrà tancada del 7 de setembre a l'11 de novembre.

Aquesta exposició proposa un recorregut cronològic, del segle III al segle XX, entre les diverses col·leccions, conservades al museu, de ceràmica, teixits, mobiliari, vidres, miniatures, rellotges, papers pintats i altres objectes. Aquesta disposició destaca el valor de les col·leccions alhora que permet establir diferents relacions entre elles.

Al llarg del recorregut, una trentena de peces singulars per diferents motius, que constitueixen un repàs sintètic i lliure de la història de les arts decoratives a Catalunya, hi estableixen un diàleg. D'altra banda, algunes de les col·leccions i les peces exposades han estat molts anys allunyades del públic.

En arribar al primer terç del segle XX, l’exposició s’introdueix en les anomenades arts d’autor, com el vidre, la ceràmica, l’esmalt i la joieria, creacions amb nom propi i majoritàriament d’artistes catalans.

Resultat de donacions i adquisicions a ciutadans, col·leccionistes i artistes, aquesta exposició esdevé així un homenatge al col·leccionisme que ha contribuït a configurar el gran patrimoni artístic de Barcelona.

Continguts

Col·lecció d'Arts decoratives i arts d'autor

Comissari/a

Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona amb la col·laboració dels departaments de Col·leccions i Exposicions

Número de peces

1.106

Superfície

954 m2

Àmbits de l'exposició

  • Peces singulars

    Els museus de les arts de l’objecte en conserven de dos tipus. D’una banda, els que, classificats per tipologies, matèries o llocs de producció, acostumen a

  • Col·leccions

    Les diferents col·leccions es poden seguir reunides tipològicament però exposades cronològicament, des de la més antiga, els teixits coptes del segle III, fins

  • Arts d'autor

    Al segle XX les arts de l’objecte enceten una nova via: el món del “nom propi”, de les anomenades arts d’autor contemporànies, generalment obres úniques o

Activitats relacionades

Vídeos

Ajuntament de Barcelona