Barcelona Cultura

Full Print3d. Imprimint objectes

Temporal
-

L’exposició permanent Full Print3d. Imprimint objectes ens introdueix en els sistemes de fabricació additiva i presenta una sèrie de projectes que analitzen les implicacions conceptuals per al disseny derivades d’aquesta mena de producció.

En la fabricació additiva –popularment coneguda com a «impressió 3D»–, l’objecte desitjat es crea per superposició i solidificació de capes finíssimes successives d’un material determinat. Mentre que altres tipus de fabricació digital sorgeixen de l’automatització de tècniques manuals que ja es coneixien abans de l’ús de l’ordinador (tall, fresatge, plegatge, etc.), els processos additius fan possible materialitzar l’objecte partícula per partícula segons les dades enviades des de l’ordinador. Aquesta flexibilitat permet que la geometria del disseny i el control del material siguin més lliures que mai.

El treball desenvolupat en diferents disciplines il·lustra com s’estan impulsant nous conceptes de producció de la matèria arran de l’adaptació i la implementació de tecnologies de fabricació additiva. La creació d’objectes quotidians i mobles, la impressió de teixits cel·lulars, pròtesis òssies i menjar, o l’adaptació de màquines per a la impressió d’edificis, evidencien la versatilitat de les tecnologies d’impressió 3D i indiquen un possible canvi de paradigma en la materialització del món que ens envolta.

Tots els objectes presentats a Full Print3d són fets mitjançant diferents processos de fabricació additiva i s’organitzen en sis àrees temàtiques: Forma lliure, variació, personalització, complexitat, materialitat i per últim, aplicacions i recerca.

Forma lliure
Conté objectes a escales diferents i amb una gran llibertat geomètrica i serveix per il·lustrar com les tecnologies de fabricació additiva permeten materialitzar objectes amb qualsevol forma, per complexa que sigui. Alguns d’aquests objectes espremen al màxim aquesta llibertat, seguint processos de disseny alternatius als tradicionals per generar formes lliures partint d’enregistraments digitals de so o moviment.

Variació
La diversitat formal es pot aplicar al concepte mateix de disseny tot explorant el potencial de la impressió 3D per fabricar formes més lliures i superar els límits imposats per l’estandardització. Aquests projectes es conceben com col·leccions infinites d’objectes similars però no idèntics, gràcies a l’ús de programes digitals que promouen la variació de l’objecte per ajustar-lo al desig de l’usuari.

Personalització
Atès que un mateix objecte es pot generar i fabricar a partir de paràmetres variables, els projectes que es mostren en aquest espai van més enllà de la mera variabilitat i possibiliten solucions de disseny específiques i personalitzades. Es tracta de treballar amb les dades físiques i ergonòmiques de cada individu obtingudes a partir d’escàners 3D o d’altres instruments de mesura digitals.

Complexitat
El factor que il·lustra amb més contundència el potencial de la fabricació additiva en el disseny és la capacitat de fabricar objectes per capes i dipositar material només on és necessari. D’aquesta manera es poden generar microestructures que optimitzen l’ús dels materials, com també crear articulacions complexes sense acoblament posterior —fet que no seria possible amb altres mètodes de fabricació— i integrar així funcions diverses en un mateix objecte.

Materialitat
La fabricació additiva admet tot un ventall de materials —en forma de pols o de líquid— que hom aconsegueix d’endurir mitjançant processos diversos. Atesa la natura granular i líquida dels compostos originals, aquest àmbit esdevé una plataforma de recerca sobre nous materials i combinacions multimaterials. Aquestes tasques suggereixen que de la mateixa manera que és possible dissenyar microestructures interiors complexes, es pot ajustar la composició interior dels objectes impresos en 3D i consegüentment variar- ne les propietats físiques en zones concretes de l’objecte.

Aplicacions i recerca
La tasca desenvolupada en diferents disciplines (biologia, alimentació, automoció, construcció i altres) il·lustra fins com s’estan impulsant conceptes nous de producció de la matèria a partir de l’adaptació i la implementació dels principis de la fabricació additiva. Explorant vies alternatives als modes de producció actuals en cada disciplina, els projectes presentats mostren com s’obren nous camps d’aplicació i perspectives de transformació profunda respecte a la materialitat fins i tot dels nostres cossos, dels aliments que consumim, dels objectes que ens envolten i dels edificis on vivim.

Col·laboradors: Francisca Aroso, Areti Markopoulou, Massimo Menichinelli, Lorena Trigo. Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC).

Comissari/a

Marta Malé–Alemany, arquitecta i codirectora del Programa de màster de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

Àmbits de l'exposició

Activitats relacionades

Peces destacades

Catàleg

Vídeos

+Info

Ajuntament de Barcelona