Barcelona Cultura

Modernisme, cap a la cultura del disseny

Permanent

El Museu del Disseny mostra, per primera vegada, una reinterpretació del modernisme en clau de “cultura del disseny”

L’exposició es fixa en el modernisme com a inici de la cultura del disseny, l’emmarca en el context europeu i en destaca els nexes i la singularitat del cas català. La mostra aportarà una interpretació nova del modernisme partint del paper protagonista que hi van tenir les arts decoratives i aplicades, artesanes i industrials.

Centrada en el gran esplendor modernista del final del segle XIX i l’inici del segle XX, continua mostrant el lligam entre el modernisme i el noucentisme i la seva vindicació de la tradició artesana autòctona. Rere l’Art déco, arriba fins el racionalisme i la modernitat d’arrel mediterrània del GATCPAC, molt crític amb el modernisme però sensible a l’artesanat i porta d’entrada al disseny modern.

Continguts

Arts Decoratives. Disseny de producte. Ceràmica. Arxius

Comissari/a

Mireia Freixa
Pilar Vélez

Número de peces

372

Superfície

357 m2

Àmbits de l'exposició

Activitats relacionades

Catàleg

Vídeos

Ajuntament de Barcelona