Barcelona Cultura

Futurs, Emergència, Agència i Dissenys

Del futur se'n torna a parlar com un horitzó ideal. En temps d'emergències establir plans de xoc de contenció de les pitjors contingències és essencial, i plantejar una relació més coherent amb allò que anomenem futur és prioritari. Malgrat que es digui "està cancel·lat", el món segueix canviant i evolucionant cap a diferents possibles escenaris. La realitat futura no es pot dissenyar com una app, per això desvelarem quines són les noves aproximacions des dels Estudis de Futurs trobant-se amb el disseny i com poden incidir en una època d'emergències i esdeveniments no predicibles i què hi tenim a dir.

Elisabet Roselló és fundadora de Postfuturear, una agència en prospectiva contemporània que combina estudis de futurs, recerca en canvis i sistemes, estratègia i gestió, disseny i filosofia. També és membre de The Centre for Postnormal Policy and Futures Studies. Col·labora ocasionalment en diferents mitjans sobre tecnologia, societat i cultura, com El País Retina.

Llicenciada en Història per la UB, ha treballat com a investigadora de tendències i consultora en innovació estratègica per compte propi i en agències, consultories i a l’administració pública. També ha treballat com a assistent de recerca per a la IGOP-UAB i l’IN3-UOC, en diferents projectes a l’entorn de la innovació i les economies emergents, obertes i/o col·laboradores.

Ajuntament de Barcelona