Barcelona Cultura

Horaris i preus

Horari

De dimarts a diumenge, de 10 a 20 h.
Els dies 3, 4 i 5 de febrer, amb motiu del Festival Llum BCN, les exposicions tancaran a les 17 h.

Tancat: dilluns (excepte festius), 1 de gener, 1 de maig, 24 de juny i 25 de desembre.
Horari especial de tancament a les 15.30 h: 24 i 31 de desembre.
 

Preus:

Entrada a les exposicions permanents
El preu inclou la visita a les exposicions permanents Objectes comuns. Històries locals, debats globals, Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual.1980-2003Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives (segle III-XIX)Modernisme, cap a la cultura del dissenyEl cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)

Entrada general: 6 €
Entrada reduïda: 4 €
 

Entrada a les exposicions temporals:
Consulteu a la web els preus de les exposicions temporals.
A la venda al taulell d'informació del museu. 

Entrada reduïda (4 €)

Amb l’acreditació corresponent:

Visitants d’entre 16 a 29 anys
Visitants de 65 anys o més
Targeta Rosa Reduïda
Persones que es trobin en situació d’atur, cal presentar el document acreditatiu del SOC
Carnet de família monoparental
Carnet de família nombrosa
Barcelona Card Express
Reducció per a famílies: aplicable a aquells adults que vinguin acompanyats per menors de 16 anys. No es podrà aplicar a més de dos adults per cada nen, dels quals un d’ells ha de ser el pare, la mare o el tutor/a legal.
Usuaris de la xarxa de biblioteques de Barcelona
Posseïdors del carnet del Centre de Documentació
                                                                                                                                                                                                                                          
Entrada reduïda (3 €)

Amb l’acreditació corresponent:
Reducció conveni escoles de disseny: aplicable als estudiants de les escoles de disseny amb conveni amb el Museu del Disseny
Abonats al TR3SC

Entrada reduïda (4,20 €)

Amb l’acreditació corresponent:
Barcelona Bus Turístic
Barcelona City Tour, cal presentar el cupó

Entrada gratuïta

Diumenge a la tarda, de 15 a 20 h, i cada primer diumenge de mes.
Jornades de portes obertes: 12 de febrer (Santa Eulàlia) i 24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè).

Amb l’acreditació corresponent:
Menors de 16 anys
Posseïdors de la Targeta Rosa gratuïta
Membres de l’ICOM (International Council of Museums)
Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
Guies turístics professionals en l’exercici de la seva feina
Professors d’ensenyament reglat acreditats per la direcció del centre educatiu
Professors d’ensenyament reglat quan acompanyin un grup d’estudiants
Persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant de persones amb discapacitat
Periodistes degudament acreditats
Posseïdors de la targeta Barcelona Card
Persones inscrites al Gaudir Més

Ajuntament de Barcelona