Barcelona Cultura

L'accessibilitat com a premissa de projecte en l'arquitectura del segle XXI

Es consideren els criteris d'accessibilitat com una directriu de projecte, lligat a objectius de millora de la qualitat de vida, promovent la integració social de les persones grans en els àmbits de la vida quotidiana.

La qualitat de vida de les persones grans va lligada a què el seu hàbitat sigui una residència o casa seva, potenciï els espais de privacitat i els de convivència, proporcionant suports tècnics adequats que puguin atendre les necessitats personals i globals de la persona. Partint de la consideració del fet que la població de persones grans té, cada vegada més, un major grau de dependència i que l'esperança de vida augmenta considerablement, és necessari dissenyar els espais  perquè siguin adaptats en la seva totalitat, practicables o "usables", que fomentin la capacitat d'autonomia personal, afavorint la integració, on es portin a terme  activitats comunes relacionades amb la vida diària.

Carla Habif Hassid Bozzo és arquitecta, fundadora de l'estudi a i a - bcn (Arquitectura i accessibilitat), que desenvolupa projectes d'arquitectura (obra nova i rehabilitació), interiorisme i plans d'accessibilitat. El disseny universal i l'accessibilitat formen part integral i conceptual de partida dels seus projectes.

Tornar a les jornades

Ajuntament de Barcelona