Barcelona Cultura

El museu incorpora l'arxiu de l'Associació de Dissenyadors Professionals (ADP)

El Museu del Disseny ha rebut en donació l’arxiu històric de l’Associació de Dissenyadors Professionals (ADP) de la mà de Joan Campderà, actual president de l’entitat.

Amb aquest fons, que s’integrarà al Centre de Documentació del Museu, es recull un testimoni més de la vitalitat que el disseny ha mostrat a la ciutat durant les darreres dècades. L’ADP ha estat una de les institucions pioneres en el recolzament de la professió de dissenyador, ajudant al seu reconeixement i acompanyant la seva evolució.

El fons d’arxiu de l’ADP recull principalment els documents que són testimoni de l’activitat de l’associació des de la seva creació el 1977 fins l’any 2012. Destaquen les sèries d’actes de l’assemblea i la junta directiva, així com la correspondència o la documentació generada com a resultat de la seva participació en entitats vinculades al disseny d’àmbit català, estatal i internacional. Són importants també els butlletins i documents de comunicació interna adreçada als socis, així com els que recullen les activitats d’impuls a l’ensenyament del disseny, la promoció professional dels associats i la col·laboració amb empreses, entitats i organismes públics.

El Museu del Disseny com a centre de referència en l’estudi i preservació del disseny ja custòdia l’arxiu històric d’altres associacions i col·lectius, com el FAD, l’ADI-FAD o l’ADG-FAD, així com de destacats professionals del disseny com Miguel Milá, Toni Miserachs, André Ricard, Carles Riart, Yves Zimmermann, etc. La incorporació de l’arxiu històric de l’ADP al Centre de Documentació del Museu permetrà ampliar el relat de la història del nostre disseny.

Història de l’ADP

L’Associació de Dissenyadors Professionals (ADP) es va fundar a Barcelona l’any 1978 per tal de donar suport als professionals de dos sectors d’aquesta disciplina, els dissenyadors industrials i els gràfics.

André Ricard, Carlos Marzábal, Yves Zimmermann, Joan Antoni Blanc, Alvaro Martínez Costa i Josep Maria Trias, van formar la primera junta i poc després s’hi afegirien les primeres dones: Toni Miserachs i Marina Vilageliu.

Fins aquell moment, entitats com l’ADI/FAD, l’ADG/FAD o el BCD havien treballat per donar a conèixer la professió i fomentar la incorporació dels dissenyadors en els diferents sectors econòmics. ADP va néixer amb la missió principal de representar i defensar els drets socials i econòmics d’aquest col·lectiu a nivell nacional i internacional. Per això, ben aviat va establir relacions amb l’ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) i l’ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations), amb la finalitat de trobar recolzament internacional. En aquest primer moment també es va iniciar una estreta relació de col·laboració amb BCD amb el qual va crear, el 1979, un banc de dissenys. Més endavant també gestionarà la seva incorporació a BEDA (The Bureau of European Designers Associations).

Algunes de les tasques portades a terme per l’ADP són: la redacció d’un contracte tipus de serveis de disseny, la lluita per una fiscalitat especifica, la confecció d’un arxiu amb treballs dels socis, l’assessorament i l’enfortiment de les relacions entre els professionals, l’organització de formació específica, l’assistència a congressos i seminaris, la consolidació dels estudis de disseny o la participació en òrgans consultius.

Altres aspectes destacats són la creació el 1980 amb l’Ajuntament de Barcelona d’una comissió de disseny urbà; la seva participació, des del seu inici el 1981, en el Consell Superior de Disseny de la Generalitat de Catalunya o la seva col·laboració amb el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) en la redacció del document «Bases para un programa de promoción del diseño industrial en la industria española». També participa amb aquesta darrera institució en la constitució de la fundació cultural Prodiseño i el 1985 participa en l’organització de l’exposició Diseño en España amb motiu de l’Europalia’ 85 a Bèlgica i que constituirà una important presentació del nostre disseny a nivell internacional.

Ajuntament de Barcelona