Barcelona Cultura

Posant data

A la reserva del Museu del Disseny hi podem trobar més de 70.000 peces, entre les quals en trobem una que ha format part del nostre dia a dia des de sempre, el calendari.

Isabel Cendoya, conservadora d’art gràfic i disseny gràfic del Museu del Disseny de Barcelona, ens explica com ha evolucionat el disseny del calendari de paret al llarg del segle XX. I, per a fer-ho, ha escollit quatre peces representatives: un calendari d’estil modernista de 1901 obra de Talleres gráficos Bobes, un calendari de 1930, i dos calendaris de Vinçon, un de 1975 i un de 2013.

Han sigut sempre iguals?

Fes clic aquí per veure-ho. #RepensaDisseny!

Ajuntament de Barcelona