Barcelona Cultura

Revisitem la col·lecció de terrissa medieval dipositada al Museu Rocaguinarda d’Oristà

La col·lecció del Museu del Disseny, formada per més de set-centes peces excepcionals de terrissa medieval catalana, es troba dipositada des del 1990 al Museu Rocaguinarda de Terrissa dels Països Catalans a Oristà, a Osona.

Les passades setmanes un equip del Museu del Disseny ha estat treballant al Museu Rocaguinarda per tal de revisar l’inventari d’aquesta col·lecció de terrissa procedent dels rebliments de les voltes de diversos edificis gòtics de la ciutat de Barcelona: l’Hospital de la Santa Creu, el Convent del Bonsuccés, i Sant Pere de les Puel·les, entre d’altres. Aquest material, també conegut com a ceràmica de volta, era terrissa de rebuig dels obradors que es feia servir per omplir les voltes dels edificis sense afegir un pes addicional a la construcció.

Els treballs s’han centrat en l’actualització de les dades sobre les peces, la fotografia digital d’aquestes i la valoració de l’estat de conservació tenint en compte que són peces delicades, ja que es tracta d’un material defectuós i de rebuig de les terrisseries. Aquestes peces són una de les poques fonts d'informació de què disposem per saber com era la ceràmica utilitària i d’ús quotidià de l'època.

El Museu Rocaguinarda de Terrissa dels Països Catalans a Oristà és un petit museu que compta amb una completa col·lecció d'unes 5.000 peces de terrissa catalana i ceràmica que permeten fer un recorregut cronològic seguint l’evolució de la terrissa des del segle IV fins al segle XX, període en què els objectes medievals hi tenen un paper destacat.

Ajuntament de Barcelona