Barcelona Cultura

Dossiers Exposicions Permanents Museu del Disseny

Dossier

Dossier de premsa amb informació general i imatges de les 4 exposicions permaments del Museu del Disseny de Barcelona.

El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)

Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural

Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles III-XX)

Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003

i

Pis-Museu de la Casa Bloc, Habitatge 1/11

 

 

Ajuntament de Barcelona