Barcelona Cultura

Dossiers Exposicions Permanents Museu del Disseny

Dossier

Dossier de premsa amb informació general i imatges de les 4 exposicions permaments del Museu del Disseny de Barcelona.

El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015) Fotos per premsa

Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural Fotos per premsa

Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives(segles III-XX) Fotos per premsa

Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003 Fotos per premsa

Modernisme, cap a la cultura del disseny. Fotos per premsa

i

Pis-Museu de la Casa Bloc, Habitatge 1/11 Fotos per premsa

Imatges Edifici

 

 

Ajuntament de Barcelona