Un itinerari monogràfic pel millor disseny de producte de les últimes dècades creat o produït a Catalunya.
Música: Is That You or Are You You?, de Chris Zabriskie. The Free Music Archive. CC BY