Bloc d'habitatges del carrer Casp, 4 de Barcelona
Realització: Felipe de Ferrari