El Museu del Disseny de Barcelona integra les col·leccions d’arts decoratives, ceràmica, disseny de producte, tèxtil, indumentària i arts gràfiques.