Disseny per curar

Malgrat que la sanitat és un àmbit on el disseny sempre ha estat important, encara hi ha molts aspectes en què equips pluridisciplinaris de metges, investigadors, enginyers i dissenyadors poden aportar millores substancials quant a salut, prevenció, diagnosi i tractaments. Ja sigui per fer accessible l’assistència mèdica a llocs remots o per millorar les proves mèdiques i els tractaments, el camp de treball és molt ampli.