Disseny per educar

L’ensenyament ha de ser molt més que la transmissió de coneixements. També és transmetre hàbits que poden transformar la societat si s’ensenyen ja als més petits. La transmissió de valors i actituds proactives és bàsica per formar noves generacions amb capacitat de treball, obertura de mires, eradicació de prejudicis socioculturals, etc. Perquè això sigui possible cal cercar mètodes que, sense oblidar les eines educatives tradicionals, s’adaptin als nous usos i les noves capacitats dels infants.