Disseny i sostenibilitat

La terra rep l’energia del sol. A més d’aquesta font d’energia, captada directament i inesgotable, disposem de recursos naturals fòssils com el carbó, el petroli i el gas natural, que són limitats. Aquesta realitat, clau per a la vida humana, és inqüestionable. Els nous valors de l’ecosostenibilitat són visibles en nombrosos projectes arreu del món, en pro de l’equilibri mediambiental. Les institucions de govern internacionals haurien d’afavorir i fomentar moltes més iniciatives, normatives i campanyes de sensibilització en aquest sentit. Avui la sostenibilitat és ja un objectiu bàsic del disseny.