Presentació de les activitats educatives del Museu del Disseny pel 2017-2018.