Activitats públiques 2010

Presentem aquí la relació de totes les activitats públiques organitzades pel Museu d’Història de Barcelona durant l’any 2010.

 

Espais patrimonials nous i renovats

Exposicions

Exposicions del MUHBA

Conferències, Seminaris i Jornades

Cicles de conferències de les exposicions
Jornades i seminaris
Diàlegs d’Història Urbana

Publicacions

Guies d’Història Urbana
Col·lecció Pòsits
Col·lecció Textures
Llibrets de sala
Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona
QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)
MUHBA Butlletí
Col·lecció La ciutat del Born. Barcelona 1700
Obres singulars
Webs temàtiques

Formació

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat
Cursos
Estudis de postgrau

Educació en el lleure

Tallers infantils i familiars
Casals infantils

Itineraris

Itineraris d’Història Urbana

Visites

Visites comentades
Visites comentades d’autor

Concerts i recitals

Literatura
Música

Nous patrimonis de Barcelona

Patrimoni musical
Patrimoni alimentari

MUHBA Europa

Xarxa de treball de museus de ciutat

Amics del MUHBA

Visites, Itineraris i Conferències
Viatges i Sortides
Altres

 

Espais patrimonials nous i renovats


MUHBA Plaça del Rei

MUHBA Temple d’August. Nova museografia, novembre de 2009.

MUHBA Via Sepulcral Romana. Obertura, novembre de 2009.

MUHBA Domus de Sant Honorat. Obertura, abril de 2010.

MUHBA El Call. Obertura, febrer de 2008; fase II, desembre 2010; fase III març 2015

MUHBA Santa Caterina

MUHBA Vil·la Joana

MUHBA Park Güell. Nova museografia, maig de 2010.

MUHBA Fabra i Coats. Sanejament sala de calderes, estiu de 2011; fase II en preparació.

MUHBA Casa de l’Aigua. Obertura, febrer de 2011; fase II en curs.

MUHBA Refugi 307

MUHBA Oliva Artés. Inici de les obres de la fase I, novembre de 2011.

MUHBA Turó de la Rovira. Obertura, març de 2011; fase II març 2015

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012
Guardó biennal creat pel CCCB l'any 2000 per reconèixer i potenciar el moviment de recuperació i creació d'espais públics a les ciutats europees. Premi concedit per l'arranjament del Turó de la Rovira, promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Agència de Promoció del Carmel, del Museu d’Història de Barcelona i d’Entorns SA

Porta de Mar i Termes Portuàries de Barcino. Obertura, març de 2012

MUHBA Domus d'Avinyó, 15

 

 

Exposicions

Exposicions del MUHBA

01    Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897
Del 26 de febrer al 26 de setembre del 2010
Comissariat: Marina López

02    Salomó ben Adret de Barcelona, 1235-1310. El triomf d’una ortodòxia
Des de l’1 de juny del 2010
Comissariat: Manuel Forcano

03   Ja tenim 600! La represa sense democràcia. Barcelona, 1947-1973
Del 19 de novembre del 2010 al 26 de juny del 2011
Comissariat: Nàdia Varo, amb Sebastian Balfour, Borja de Riquer i Joan Roca

 


       

Conferències, Seminaris i Jornades

 

Cicles de conferències de les exposicions

La literatura a la nova Barcelona. Els Jocs Florals
Modernització i representació literària a les ciutats europees dels segles XVIII i XIX (dins Diàlegs d’Història  urbana i Patrimoni)
Àlex Matas.11 de gener del 2010
Barcelona als Jocs Florals de Barcelona. Mitificació i reflexió
Francesc Codina. 13 de gener del 2010

Salomó ben Adret de Barcelona, 1235-1310
L’anatema de Barcelona de 1305 contra els estudis filosòfics. El paper de Salomó ben Adret
Manuel Forcano. 30 de març del 2010
Els Dictàmens del rabí Salomó ben Adret com a font d’història de les comunitats jueves dels Països Catalans
Ramon Magdalena. 27 d’abril del 2010
La Corona, l’Església i l’Aljama a la Corona d’Aragó: Salomó ben Adret entre la llei i la realitat
Yom Tov Assis. 25 de maig del 2010
El rabí Salomó ben Adret i els predicadors cristians a l’Aragó i Catalunya
Moisès Orfali. 28 de juny del 2010

 
 
PROGRAMACIÓ CENTRE DE RECERCA I DEBAT: Calendaris
 
 

 

Jornades i seminaris

01    El Tractament del patrimoni arquitectònic al Model Barcelona 
MUHBA, 13, 14 i 15 d'abril de 2010

02    El consol de la bellesa. Al voltant dels programes La bellesa cura i Un passeig de percepcions
MUHBA, 4 de maig del 2010
Inauguració de la jornada (Dr. Moisès Broggi); La qüestió de la bellesa. Una visió de l’art des de la neurobiologia de la discapacitat intel·lectual (Dra. Mara Dierssen) – L’evolució del cervell humà i l’apreciació de la bellesa (Dr. Marcos Nadal); El programa La bellesa cura, fonaments i mètode (Joan Roca i Anna Castellano); Un passeig de percepcions, ventalls de propostes (Gemma Bonet i Reina Capdevila); Escola d’art per a persones amb discapacitació intel·lectual (Fundació Llars Residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual); Bellesa torbadora (Vicenç Furió); La bellesa: ferida, sentit i transcendència (Francesc Torralba)

03    Seminari de literatura i ciutat (I). Barcelona entre el caos i l’ordre, 1859-1925
Amb la col·laboració d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català
Josep M. Domingo i Marina Gustà, 3 i 17 de juny del 2010

04    Ciutat i comerç a la Barcelona baixmedieval: noves perspectives
Manuel Sánchez (coord.), 30 de juny del 2010
Presentació (Manuel Sánchez); Barcelona y los barceloneses en las redes del comercio internacional. El ejemplo de Italià (Maria Elisa Soldani) – L’articulació dels espais comercials a la Barcelona tardomedieval (Pere Ortí Gost); Noves mirades als contactes amb l’Islam Occidental: els barcelonins com a agents mediadors (Roser Salicrú i Lluch); Més enllà del comerç? Jaume I, la ciutat de Barcelona i el Magrib (Carles Vela i Aulesa); Les grans infraestructures portuàries de la Barcelona baixmedieval (Mikel Soberón); El comerç a l’edat mitjana a través de la ceràmica: metodologia i context (Julia Beltrán de Heredia)

05    Els vitralls del monestir de Pedralbes i la seva restauració
Montserrat Pugès (coord.), 21 i 22 d’octubre del 2010

21 d’octubre: Obertura institucional (Gemma Mumbrú, Jordi Martí, Sor Pilar Ramos i Sor Pierrette Prat); La intervenció patrimonial al Monestir de Pedralbes (Josep M. Julià i Capdevila) – Notícies documentals sobre els vitralls del Monestir de Pedralbes (s. XIV-XIX) (Anna Castellano-Tresserra); Els vitralls gòtics del Monestir de Pedralbes: estat de la qüestió i fonts documentals (Flavia Bazzochi); Els vitralls postmedievals del Monestir de Pedralbes (Sílvia Cañellas); Ferraments i proteccions dels vitralls (Lluïsa Amenós); El projecte de restauració: origen i criteris d’intervenció (Montserrat Pugès); Visió general de l’estat de conservació dels vitralls (Alicia Calmell, Maria Molinas, Laura Lara)

22 d’octubre: El vidre de Pedralbes: aspectes tecnològics i formes d’alteració (Domingo Gimeno); Agents de biodeterioració i la seva presència en el vidre (Josep Girbal) – La paleta de colors del mestre de Pedralbes (Héctor Abril); Desenvolupament dels treballs de restauració (Josep M. Julià i Capdevila, Laia Fernández, Maria Molinas); Imatges digitals dels vitralls (Lindsay W. MacDonald)

06    La imatge històrica de Barcelona en l'obra de Jaume Vicens i Vives
Ramon Grau (coord.), 11 de novembre del 2010
Els pergamins municipals de l’època de Ferran II (Manuel Rovira i M. Cinta Mañé); Les cartes reials com a font per a l’estudi de la relació de Ferran II amb la ciutat de Barcelona (Sebastià Riera) – L’aportació de Vicens a la història municipal de Barcelona (Ramon Grau); Presentació de la reedició de la tesi doctoral de Jaume Vicens i Vives Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516 (Miquel Àngel Marín Gelabert); A l’ombra del Minotaure: Vicens i la Barcelona dels segles XVI-XVIII (Xavier Torres Sans); L’eina d’un poble renaixent: Vicens i la Barcelona dels segles XIX-XX (Josep Maria Muñoz); Duran i Sanpere, Vicens i Vives i la divulgació de la història de Barcelona (Eulàlia Duran)

 

 

Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

Inici de l’activitat amb la creació del Centre de Recerca i Debat el 2008, complementari del Centre de Documentació inaugurat el 2009 i actualment al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

 

01    Modernització i representació literària de les ciutats europees (segles XVIII i XIX)
Àlex Matas, 11 de gener del 2010

02    La carta arqueològica de Barcelona: Planificació, desenvolupament i implementació
Carme Miró, Marta Fàbregas, et. al., 25 de gener del 2010

03    Cerdà contra la densitat. L'espai urbà i la salut: Una visió històrica
Francesc Muñoz, 8 de febrer del 2010

04    L'hospital de la Santa Creu de Barcelona: Sis segles d'assistència a la ciutat    
Reis Fontanals, 22 de febrer del 2010

05    Intervenció patrimonial a la vivenda privada del centre urbà de Toledo
Manuel Santolaia i Soledad Sánchez-Chiquito, 8 de març del 2010

06    La vida quotidiana dels segles VI - II ac. als poblats ibèrics del pla de Barcelona
David Asensio i Maite Miró, 22 de març del 2010

07    Les geometries de les escoles de Josep Goday: Arquitectura i innovació educativa a Barcelona
Marc Cuixart, 12 d’abril del 2010

08    República, guerra i revolució. L'ajuntament de Barcelona de 1931 a 1939
Ferran Aisa, 26 d’abril del 2010

09    Paisatge i jardí al Parc de la Ciutadella, 1872-2010
Jordi Diaz Callejo, 10 de maig del 2010

10    "La Barcelona futura". El pavelló de la ciutat a l'exposició internacional de 1929
Catherine López, 31 de maig del 2010

11    El desenvolupament d'Hamburg reflectit en els museus d'història de la ciutat: Temes, formes i organització
Jürgen Bönig, 14 de juny del 2010

12    La conservació de restes arqueològiques urbanes: la via sepulcral romana de la Plaça Vila de Madrid,1957-2010
Lídia Font, 28 de juny del 2010

13    El Park Güell i l'aigua. De muntanya pelada a jardí
Albert Cuchí, 4 d’octubre del 2010

14    La bateria antiaèria i les barraques del Turó de la Rovira: disjuntives en la seva recuperació i conservació
Taula debat, 18 d’octubre del 2010

15    Barcelona en Diagonal: teoria i mètode per explicar la ciutat en un sol carrer
Montserrat Cururella, Andrea Manenti, Teresa Navas, 8 de novembre del 2010

16    Barcelona, un espai urbà en veu de dona: Carmen Laforet i Montserrat Roig
Isabel Maria Roger, 22 de novembre del 2010

17    El servei d'arqueologia d'Amsterdam. Experiència i pràctiques
Jerzy Gavronski, 13 de desembre del 2010

 

Publicacions

 

Guies d’Història Urbana

01    Gaudí/BCN, Mar LÉNIZ I MIREIA FREIXA, Barcelona, MUHBA, 2010 (Guies d’Història Urbana, 2)

02    Diagonal/BCN, Andrea MANENTI, MERCEDES GÓMEZ, CAROLINA  HORRACH, MAR MONTEJANO, KARINA PEÑA (MASTER INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL PAISATGE), Barcelona, MUHBA, 2010 (Guies d’Història Urbana, 3)

03    Parcs/BCN, Jordi Díaz, MUHBA 2010 (Guies d’Història Urbana, 4)

 

 

Col·lecció Pòsits

01    Marina LÓPEZ GUALLAR (ed.), Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897, Barcelona, MUHBA, 2010

02    Manuel GUÀRDIA i José L.OYÓN (eds.), Fer ciutat a través dels mercats. Europa, segles XIX i XX, Barcelona, MUHBA, 2010

03    Mercè TATJER i Cristina LARREA (eds.), Barraques. La Barcelona informal del segle XX, Barcelona, MUHBA, 2010

 

Col·lecció Textures

01    Ferran PUIG i Isabel RODÀ, Les muralles de Barcino, Barcelona, MUHBA, 2010

02    Julia BELTRÁN i Núria MIRÓ, The Ceramics Trade in Barcelona in the 16th-17th centuries, Barcelona, MUHBA, 2010

03    Eduard FELIU, Les lletres hebrees a la Barcelona medieval, Barcelona, MUHBA, 2010

 


Llibrets de sala

01   Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897, 2010
02   Salomó ben Adret de Barcelona, 1235-1310.El triomf d'una ortodòxia, 2010
03   Ja tenim 600! La represa sense democràcia, 2010


Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona


01.    Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona, 2010

 

QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)

01    Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 6 (2010)
El comerç de ceràmica a Barcelona als segles XVI-XVII: Itàlia, França, Portugal, els tallers del Rin i la Xina (Julia Beltrán de Heredia Bercero, Núria Miró i Alaix); L'enterrament del neolític antic de la plaça de la Vila de Madrid (Barcelona). Una estructura funerària del VIè mil·lenni aC (Roser Pou Calvet, Miquel Martí Rosell, Xavier Jordana Comin, Assumpció Malgosa Morera, Juan Francisco Gibaja Bao); El cicle de l'aigua a Barcino. Una reflexió entorn de les noves dades arqueològiques (Carme Miró I Alaix, Hèctor A. Orengo); El port baixmedieval de la ciutat de Barcelona: una visió des de l'arqueologia. L'escullera de 1477 i la troballa d'un vaixell tinglat (Mikel Soberón Rodríguez); Usos del sòl i activitats productives a Barcelona a partir de l'anàlisi paleoambiental de la llacuna litoral medieval del Pla de Palau (Ramon Julià Brugués, Santiago Riera Mora); Poliorcètica defensiva: la ciutadella de Barcelona. Contextualització i característiques bàsiques (Miquel Gea, Laia Santanach)

 

MUHBA Butlletí

01    MUHBA Butlletí, 19 (primer quadrimestre del 2010)
Tema Central: Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897

02     MUHBA Butlletí, 20 (segon quadrimestre del 2010)
Tema Central: Remodelació urbana i arqueologia preventiva

03     MUHBA Butlletí, 21 (tercer quadrimestre del 2010)
Tema Central: Aviat tindrem 600

 


Col·lecció La ciutat del Born. Barcelona 1700

01    Albert GARCIA ESPUCHE, Henry ETTINGHAUSEN, Lluís CALVO, Josep MARTÍ, Festes i celebracions. Barcelona 1700, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010
   

 

Obres singulars

01    Barcelona artística e industrial 1917, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010 (edició facsímil)

 

Webs temàtiques

01    Barraques. La ciutat informal
http://www.barraques.cat/swf/

02  Madrid Barcelona. 40 anys d’acció veïnal
http://www.memoriaveinal.org/index.php

03    Barcelona Connectada. Ciutadans transnacionals
http://www.barcelonaconnectada.cat/ca/index.php

04     Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
http://www.muhba.cat/muhbalab/

05    Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni
http://museuhistoria.bcn.cat/imaginarybcn/inici.htm

06   Les pintures de la capella de Sant Miquel,
http://www.bcn.cat/museuhistoria/Murals-sota-la-lupa-Monestir-Pedralbes

07   Altures i senderes. Verdaguer i Maragall diuen Barcelona
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/verdaguermaragall/index.html
 

Formació

 

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat

01    Un passeig de percepcions
Educació infantil i educació especial

02    Patrimonia’m
Alumnat de Cicle superior de primària i primer cicle d'ESO

03    Viatge per Barcelona, un treball de síntesi
Alumnat d'ESO

04    Seguiment tutorial dels treballs de recerca
Alumnat de Batxillerat


Cursos

01     Itinerar Barcelona. Formes d’interpretar la ciutat
Curs organitzat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament (CESIRE CERES)

 

Estudis de postgrau

01    Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Postgrau organitzat per la UAB i el MUHBA.Formació d’experts en projectes d’intervenció i gestió centrats en el camp del patrimoni històric i el paisatge urbà.

02   Postgrau del Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Programa de Postgrau Europeu, en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona

03  Postgrau "Relats urbans: teoria i pràctica de l’itinerari històric.
Postgrau organitzat pel MUHBA i l’Institut del Teatre que aglutina continguts relacionats amb la història urbana, el patrimoni, el turisme cultural i l’art dramàtic

04   Barcelona i els patrimonis literaris: Una historia intel·lectual de l’europeisme a Catalunya
Organitzat per la UB en col·laboració amb el MUHBA (Projecte Vil·la Joana, Casa Verdaguer de ciutat i literatura
Organitza: Màster Barcelona-Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals

 

Educació en el lleure

 


Tallers infantils i familiars

01    Un misteri al monestir. 2008-2012

02    Les figures del pesebre. 2008-2012

03    Vols jugar com ho feien els romans? 2008-2011

04    Barcelona a l'edat mitjana. El barri del Call. 2008-2011

05    La fundació d'una ciutat romana. 2009-2016

06    Ingenium a Barcino. 2010-2016

07    Aire, aigua, terra i foc en perfecte equilibri. 2010

08    Els tres reis. 2010

 

Casals infantils

01    La Setmana Blanca a Pedralbes

 

Itineraris

Relació de visites i itineraris per tipus i període en el que es van realitzar en diferents sessions:


Itineraris d’Història Urbana

01    Barcino/Bcn. 2008 - 2016

02    Quan el Call era el call dels jueus. 2008 - 2017

03    La formació d'una capital. La ciutat medieval. 2008 - 2017

04    Sarrià, la reina Elisenda i els Montcada. 2008 - 2012

05    Els Vilumara. De teixidors de seda a grans industrials. 2008 - 2013

06    L'obertura de la Via Laietana i la creació del barri Gòtic. 2008 - 2017

07    Casa Parés 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella. 2008 - 2014

08    La Fabra i Coats, Sant Andreu i Barcelona. 2008 - 2010

09    El mercat, la cuina i la taula. La Barcelona medieval. 2008 - 2010

10    L'Eixample, la Ciutadella, el Born i l'Exposició de 1888. 2009 - 2014

11    Raó, passió i negoci en la construcció de l'Eixample. 2009 - 2017

12    Morir i ser enterrat a Barcelona al llarg del temps. 2009 - 2011

13    A la recerca d'un nou estil. L'arquitectura historicista a l'Eixample. 2009 - 2010

14    La construcció d'una visió romàntica d'una ciutat. 2009 - 2010

15    De Montcada a Barcelona. L'aigua a llevant de la ciutat. 2010 - 2017

16    L'Eixample al Poblenou. 2010 - 2014

17    Barcelona en Diagonal, tram de ponent. 2010 - 2016

18    Barcelona en Diagonal, tram central. 2010 - 2016

19    Barcelona en Diagonal, tram de llevant. 2010 - 2016

20    El barri del Bon Pastor. 2010 - 2017

21    Cases i tallers a la ciutat romana. 2010 - 2011

22    De l'aire a l'aigua. L'higienisme i el creixement de la ciutat de Barcelona. 2010

23    Park Güell. Natura i artifici. 2010

24    Joan Puig i Cadafalch i els codis de la representació urbana. 2010

25    Les escoles A. Baixeras i Collaso i Gil. Dues fites en la història de l'educació. 2010

 

Visites

 

Visites comentades

01    De la ciutat romana al Palau Reial Major medieval. 2008 – 2017

02    El Monestir de Pedralbes. Història i art. 2008 – 2012

03    Plantes, remeis i apotecaris. 2008 – 2012

04    Vil·la Joana i Verdaguer. 2008 – 2017

05    El refugi antiaeri del Poble-sec (també en castellà) 2008 – 2014

06    La defensa de la ciutat moderna. 2008 – 2014

07    Camins i necròpolis al voltant de Barcino. 2009 – 2014

08    Güell, Gaudí i Barcelona. L'expressió d'un ideal urbà. 2010 - 2017

09    Cases i tallers a la ciutat romana. 2010 – 2011

10    La domus romana i les sitges del Call. 2010

11    Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli 1853-1897. Visita comentada a l’exposició. 2010

 

 


Visites d’autor

 

01    La comunitat jueva dins la Barcelona medieval
Victòria Mora i Júlia Beltran. 18 d’abril del 2010. Matinals d'autor

02    Els argenters jueus al servei de Pere el Cerimoniós (1336-1387)
Anna Molina. 9 de maig del 2010. Matinals d'autor

03    La domus romana i les sitges del Call
Francesc Florensa. 16 de maig del 2010. Matinals d'autor

04    La Barcelona gòtica vista per Antoni de Bofarull (1821-1892)
Francesc Codina i Valls. 30 de maig del 2010. Matinals d'autor

05    La capella de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes
M. Gràcia Salvà. 6 de juny del 2010. Matinals d'autor

 

 

 

Concerts i recitals  

 

Literatura

01    Nit de poesia i astronomia
11 de juny del 2010 i 9 de juny del 2011

02    Joan Maragall, el ciutadà
Juliol del 2010

 

 


Música

01    Cançons sefardites de la Mediterrània i jiddischs
Juliol del 2010

02    Concert de veu i piano
Juliol del 2010

03    La inspiració de l’aigua 
Cicle de concerts. Josep Surinyac (coord.). Juliol del 2010

04    Concert de Nadales
Monestir de Pedralbes. Isabel Juaneda, soprano i Joan Carles Martínez, guitarrista i compositor. Desembre 2010

 

Nous patrimonis de Barcelona

               
Patrimoni musical


La música dels Jocs Florals. Disc compacte inclòs en el llibre Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. 2011

 

Patrimoni alimentari


Recerca i producción de productes alimentaris dels segles XV a XVIII
En conveni amb la Fundació Alicia i amb Sosa Ingredients

-    Pinyonada
-    Salsa de pagó
-    Neules
-    Vi piment
-    Almadroc
-    Salsa de tomàquet
-    Mostatxons
-    Xocolata

8 productes del MUHBA basats en el patrimoni. Gastronomia
Presentació 28 de juny 2012
Àudio de la presentació

 

MUHBA Europa

 

Xarxa de treball de museus de ciutat

Xarxa de treball fundada pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i integrada pels següents museus: Amsterdam Historisch Museum - Univ. of Antwerp - Centre for Urban History - Museu d’Història de Barcelona - Kreuzberg Museum (Berlin) - Museum of Copenhagen - Hamburg Museum - Helsinki City Museum - International Cultural Centre Krakow - Museu da Cidade (Lisboa) - National Museums (Liverpool) - MGML I City Museum of Ljubljana - London School of Economics - Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg - Museo de Historia de Madrid - University of Rome III - Museu de Riga - Institute of Urban History (Stockholm) - Settore Patrimoniale Culturale Città di Torino - Wien Museum

- Primera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 25 i 26 d’Octubre de 2010.
- Reunió sectorial col·leccions, Copenhaguen, 20 de Setembre de 2011.
- Segona reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2011.
- City History Museums Network, Creació i manteniment del blog de la Xarxa, com a plataforma d’intercanvi d’idees i projectes. 2012.
- Tercera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, Novembre de 2012.
- Workshop “Heritage and Cityscapes”, 5 i 6 d’Octubre 2012, Roma Tre University – CROMA.
- VI AISU Congress “Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions”,12-14 de Setembre de 2013.
- Quarta reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2013 (Workshop: Cultural Heritage, Tourism and City Marketing. Wednesday, 6 de Novembre de 2013).
- V Trobada del City History Museums and Research Network of Europe. Sessió pública: The public domain in post 1989 eastern Europe.Rethinking urban heritage policies in public space, conferència a càrrec de Gábor Sonkoly, Universitat Eötvös Loránd, Budapest. Dijous 5 de març 2015.

 

Amics del MUHBA

Activitats programades específicament pels Amics del MUHBA.

 

Visites, Itineraris i Conferències

 

01    Convidats d’honor. Commemoració del 75é aniversari del MNAC, 2010

02    Experimentació i mirada vers al passat. Tendències de l’art contemporani (Conferència), 2010

03    Nous usos de l’espai industrial: Can Framis, 2010

04    Barcino/BCN Itinerari, 2010

05    Exposició “Cerdà i Barcelona. La primera metrópoli”, 1853-1897, 2010

06    Horta, de vila a barri de Barcelona. Itinerari, 2010

07    Exposició “Frederic Ballell. La Rambla, 1907-1908”. Arxiu Fotogràfic, 2010

08    Sarrià, la reina Elisenda i els Montcada. Itinerari, 2010

09    La Fundació Antoni Tàpies, 2010

10    Exposició “Picasso versus Rusinyol”. Museu Picasso, 2010

11    Park Güell: reobertura. Itinerari, 2010

12    Exposició “Les jerarquies angèliques a través de les col·leccions medievals del MNAC”, 2010

13    Capitania General de Barcelona, de l’edifici conventual a la seu de Capitania. Visita, 2010

14    Exposició “Picasso davant Degas”. Museu Picasso, 2010

15    L’Exposició Universal de 1929. Itinerari, 2010

16    La domus romana i les sitges medievals del carrer de la Fruita. Visita, 2010

17    Exposició “Ja tenim 600!”, 2010

 

 


Viatges i Sortides

01    La reconstrucció/reinvenció dels monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Abril 2010

02    París, temps d’innovacions. Juny 2010

03    Entre les termes i el mar. L’estiueig burgés a Caldes d’Estrac en el nou-cents. Juny 2010

04    Montserrat: el monestir i les seves col·leccions. Novembre 2010

 

 

Altres

Amics i amigues voluntaris