Activitats públiques 2011

Presentem aquí la relació de totes les activitats públiques organitzades pel Museu d’Història de Barcelona durant l’any 2011.

 

Espais patrimonials nous i renovats

Exposicions

Exposicions del MUHBA
Exposicions en col·laboració

Conferències, Seminaris i Jornades

Cicles de conferències de les exposicions
Jornades i seminaris
Diàlegs d’Història Urbana
Arqueofòrum

Publicacions

Guies d’Història Urbana
Col·lecció Pòsits
Col·lecció Textures
Col·lecció Documents
Llibrets de sala
QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)
MUHBA Butlletí
Webs temàtiques

Formació

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat
Cursos
Estudis de postgrau

Educació en el lleure

Tallers infantils i familiars
Casals infantils

Itineraris

Itineraris d’Història Urbana
Itineraris d’autor

Visites

Visites comentades
Visites comentades d’autor

Concerts i recitals

Literatura
Música

Nous patrimonis de Barcelona

Patrimoni musical
Patrimoni alimentari

MUHBA Europa

Xarxa de treball de museus de ciutat

Amics del MUHBA

Visites, Itineraris i Conferències
Viatges i Sortides
Altres

 

Espais patrimonials nous i renovats


MUHBA Plaça del Rei

MUHBA Temple d’August. Nova museografia, novembre de 2009.

MUHBA Via Sepulcral Romana. Obertura, novembre de 2009.

MUHBA Domus de Sant Honorat. Obertura, abril de 2010.

MUHBA El Call. Obertura, febrer de 2008; fase II, desembre 2010; fase III març 2015

MUHBA Santa Caterina

MUHBA Vil·la Joana

MUHBA Park Güell. Nova museografia, maig de 2010.

MUHBA Fabra i Coats. Sanejament sala de calderes, estiu de 2011; fase II en preparació.

MUHBA Casa de l’Aigua. Obertura, febrer de 2011; fase II en curs.

MUHBA Refugi 307

MUHBA Oliva Artés. Inici de les obres de la fase I, novembre de 2011.

MUHBA Turó de la Rovira. Obertura, març de 2011; fase II març 2015

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012
Guardó biennal creat pel CCCB l'any 2000 per reconèixer i potenciar el moviment de recuperació i creació d'espais públics a les ciutats europees. Premi concedit per l'arranjament del Turó de la Rovira, promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Agència de Promoció del Carmel, del Museu d’Història de Barcelona i d’Entorns SA

Porta de Mar i Termes Portuàries de Barcino. Obertura, març de 2012

MUHBA Domus d'Avinyó, 15

 

 

Exposicions

Exposicions del MUHBA

01    La revolució de l’aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna, 1867-1967
Del 2 de març al 25 de setembre del 2011
Comissariat: Manuel Guàrdia
Premis de l’Aigua 2012. Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Premi atorgat al MUHBA per l’exposició La revolució de l’aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna 1867-1967

02    Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel
Des del 30 de juny del 2011
Comissariat : Lídia Font

03    Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
Des del 7 de novembre del 2011
Comissariat : Equip MUHBA

 

 

Exposicions en col·laboració

01    Viatge a l’Orient Bíblic
Del 15 d’abril al 26 de juny del 2011
Comissariat: Institut Europeu de la Mediterrània


       

Conferències, Seminaris i Jornades

 

Cicles de conferències de les exposicions

Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
Taula rodona: Collecting the Contemporary City as Civic Project
David Fleming (dir. Museu de Liverpool), Jette Sandahl (dir. Museu de Copenhaguen) i Josep Bracons (cap del Dep. de Col·leccions del MUHBA). 7 de novembre del 2011
 

 
PROGRAMACIÓ CENTRE DE RECERCA I DEBAT: Calendaris
 

 

Jornades i seminaris

 

01    Barcelona en gòtic
MUHBA - Barcelona Media (coord.), 21 de març del 2011
Sobre la naturalesa del gòtic català. L’absis de Santa Caterina (Josep Bracons i Ferran Puig); Gòtic i neogòtic. La voluntat de representació urbana (Albert Cubeles) – Continguts culturals urbans i turisme a la ciutat de Barcelona (Damià Moragues); Cronos, topos i logos. Nous formats en la lectura del patrimoni (Joan Roca); Presentació del projecte Barcelona en gòtic (Jordi Pardo); L’arquitectura tecnològica del projecte Barcelona en gòtic (Michele Marino); Cultura, turisme i tecnologia (Pere Muñoz)

02    La SEAT i Barcelona, la represa sense democràcia 1947-1973
Sebastian Balfour (coord.), 14 i 15 d’abril del 2011

14 d’abril: Presentació (Joan Roca i Sebastian Balfour); Arrels intel·lectuals de la modernització autoritària i franquista i les seves contradiccions a Barcelona (Sebastian Balfour) – La SEAT de Barcelona (1950-1980) (Andrea Tappi); SEAT i la represa del districte d’automoció de Barcelona (Jordi Catalán); La modernitat s’instal·la als suburbis. L’arquitectura de SEAT com a marca (Isabel Segura); Madrid i Barcelona. Els orígens del Pla Comarcal de 1953 (Joan A. Solans); Estat, municipi, església. Orígens de les polítiques d’habitatge massiu (Amador Ferrer)

15 d’abril: La gestació de lideratges als nous moviments socials en els anys 50 (Javier Tébar i Nadia Varo); Suburbialització, dictadura i conflicte: la immigració a Barcelona, de la postguerra al desarrollo (Martí Marin) – Taula rodona: Dels canvis soterrats de la dècada de 1950 al dinamisme urbà de la Barcelona dels anys seixanta (Jordi Borja, Jordi Catalan, Martí Marin, Nàdia Varo, Joan Roca)

03    Les bases colonials de Barcelona, 1765-1868
Martín Rodrigo (coord.), 12 de maig del 2011
Presentació (Joan Roca i Martín Rodrigo); Barcelona i el món americà (Gabriela Dalla Corte i Martín Rodrigo) –Barcelona i el Marroc (Eloy Martín Corrales); Barcelona i les Filipines (Josep Maria Delgado); Barcelona i Guinea Equatorial (Jordi Sant); Els capitals americans i la industrialització a Barcelona (Àngels Solà); Barcelona, la capital del retorn (Martín Rodrigo); Els indianos i la construcció de la ciutat (Carme Grandas); Rutes indianes per la Barcelona extramurs (Tate Cabré)

04    Seminari de literatura i ciutat (II). Representacions literàries/BCN 2011. Barcelona, 1939-1966. Figures i representacions de la ciutat en la narrativa de postguerra. 
MUHBA Coord. 7 i 9 de Juny del 2011

05    El patrimoni literari, incentiu per a les ciutats?
MUHBA, Espais Escrits Xarxa del Patrimoni Literari Català, Institució de les Lletres Catalanes (coord.), 18 i 19 de novembre del 2011

18 de novembre: Acte inaugural (Jaume Ciurana, Oriol Izquierdo i Anna Aguiló); Presentació del seminari (Montserrat Comas) – Barcelona, el relat coral d’una gran ciutat (Robert Saladrigas); Taula rodona: Ciutats traduïdes, literatures multiplicades. Relats, ciutats, identitats (Francesco Ardolino, Anna Casassas, Adan Kovacsis, Simona Skrabec); Relacionar ciutats acollint escriptors (Carme Arenas); El projecte del Museu de Literatura (Albert Mestres); Les ciutats, difusores del patrimoni literari (Enric Balaguer); Espais i relats. Paraula, patrimoni i paisatge al “barri gòtic” de Barcelona (Joan Roca)

19 de novembre: Paraula, visió i proximitat. Barcelona des del port. Poesia amb la ciutat als ulls (Anna Maluquer, Hermann Bonnin); Lleida i Màrius Torres. Les sinèrgies ciutat/poeta (Rosa Mesalles) –Tarragona. La creació d’espais literaris (Magí Sunyer); Dublin. La ciutat de Bloom (Joaquim Mallafrè); Vil·la Joana com a Casa Verdaguer de Literatura, Ciutat i Natura de Barcelona al Parc Natural de Collserola (Carme Garcia Soler i Josep Mascaró); Cloenda (Anna Aguiló, Carme Torrents, Joan Roca, Oriol Izquierdo)

 

 

Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

Inici de l’activitat amb la creació del Centre de Recerca i Debat el 2008, complementari del Centre de Documentació inaugurat el 2009 i actualment al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

 

01    Els indianos i la transformació urbana a Barcelona, segle XIX
Martín Rodrigo, 31 de gener del 2011

02    El mapa teatral de Barcelona, 1603-2010
Antoni Ramon, 14 de febrer del 2011

03    Les activitats productives de la Barcelona medieval: resultats dels estudis paleoambientals
Ramon Julià Brugués i Santiago Riera Mora, 28 de febrer del 2011

04    Barcelona vista per Verdaguer i Maragall
Jaume Trabal, 14 de març del 2011

05    Canvi demogràfic i migracions a Barcelona al segle XXI
Andreu Domingo i Valls, 28 de març del 2011

06    Barcelona i els primers intents d'urbanitzar Montjuïc, 1859-1914
Guillem Fernández, 11 d’abril del 2011

07    Italians a Barcelona (1865-1936)
Silvio Santagati, 9 de maig del 2011

08    Termes curatives i cultes a les aigües en època romana
Maria Jesús Pérex Agoreta i Carme Miró, 23 de maig del 2011

09    Els cantorals del Monestir de Pedralbes
Jordi Rifé, 20 de juny del 2011

10    Barcelona: Aigua i ciutat. L'abastament d'aigua entre les dues exposicions
Manel Martin Pascual, 19 de setembre del 2011

11    Dos mil·lennis de Pedreres a Montjuïc
Estanislau Roca, 17 d’octubre del 2011

12    Cuines de Barcelona (1927-1939)
Isabel Segura, 14 de novembre del 2011

13    L'interès per Orient. Viatges d'Antoni Amatller
Santiago Alcolea, 28 de novembre del 2011

14    Barcelona i el gran comerç amb orient (c. 1330-c.1430)
Damien Coulon, 12 de desembre del 2011

 
 

Arqueofòrum Barcelona

01    Els objectius de l’Arqueofòrum
Presentació de la sessió a cura de Joan Roca, 17 de gener del 2011

02    Arqueofòrum Barcelona. Plantejaments generals
Presentació de la sessió a cura de Josep Bracons, 7 de febrer del 2011

03    El patrimoni industrial de Ciutat Vella
Presentació de la sessió a cura de Jordi Rogent i Albiol, 4 d’abril del 2011

04    Les aportacions del MUHBA al Cens de patrimoni industrial de Ciutat Vella, a càrrec de Francesc Caballé (Veclus), Lluís Bou (Veclus) i Mercè Tatjer (Universitat de Barcelona), 2 de maig del 2011

05    Els materials constructius i la conservació-rehabilitació de patrimoni arquitectònic. Avenços, regressions i modes Agustín Gamarra, 6 de juny del 2011

06    Les intervencions arqueològiques a les obres de l'AVE a la Sagrera
Servei d'Arqueologia del MUHBA, 6 de juny del 2011

07    Construir la col·lecció contemporània
Josep Bracons, 4 de juliol del 2011

08    La vil·la romana del pont del Treball Digne
Codex SCCL, 3 d’octubre del 2011

 

Publicacions

 

Guies d’Història Urbana

01    Gòtic/BCN, Albert CUBELES, Barcelona, MUHBA, 2011 (Guies d’Història Urbana, 5)

02    Aigua/BCN, Ignasi MANGUE, Barcelona, MUHBA, 2011 (Guies d’Història Urbana, 6)

03    Barraques/BCN, Alonso CARNICER, Sara GRIMAL, Mercè TATJER, Barcelona, MUHBA, 2011 (Guies d’Història Urbana, 7)

04    Defensa/BCN, Ramon ARNABAT, David GESALÍ, David IÑIGUEZ, Barcelona, MUHBA, 2011 (Guies d’Història Urbana, 8)

05    Orient/BCN, Ricard BRU, Barcelona, MUHBA, 2011 (Guies d’Història Urbana, 9)

06    Seat/BCN, Francesc PRIETO, Barcelona, MUHBA, 2011 (Guies d’Història Urbana, 10)

 

 

Col·lecció Pòsits

01    Assumpció FELIU i Antoni VILANOVA (eds.), La Barcelona de ferro. A pròposit de Joan Torras Guardiola, Barcelona, MUHBA, 2011

02    Josep M. DOMINGO (ed.), Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, Barcelona, MUHBA, 2011

 

Col·lecció Textures

01    Ramon GRAU (ed.), Vicens i Barcelona. Imatges històriques, Barcelona, MUHBA, 2011, [actes de les Jornades sobre Jaume Vicens Vives, organitzades conjuntament per l’AHCB i el MUHBA]


Col·lecció Documents

01    Diversos autors, Els vitralls del monestir de Pedralbes i la seva restauració, Barcelona, MUHBA, 2011, [actes de les Jornades],

 


Llibrets de sala

01   La revolució de l’aigua a Barcelona, 2011
02   Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel, 2011
        

QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)

 

01    Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 7 (2011)
Las Domus de Barcino: L'arquitectura domèstica de la ciutat romana de Barcino (Ada Cortés Vicente); Els Balnea de les domus de Barcino (Carme Miró i Alaix); Un nou assentament del V mil·lenni a la costa de Barcelona (Javier González, Karin Harzbecher, Miquel Molist); Santa Maria del Mar: Un enclave cultural de la antigüedad tardía en el suburbium de Barcino (Julia Beltrán de Heredia Bercero); Les àmfores de la necròpolis de Santa Maria del Mar (Albert Martín Menéndez); Urbanisme i artesanat al quarter de Sant Pere de la Barcelona medieval (Josefa Huertas, Mikel Soberón, Antonio Fernández); Anàlisi arquelològica de tres alambins procedents del quarter de Sant Pere de Barcelona (Marisol Madrid i Fernández, Jaume Buxeda i Garrigós); Un conjunt de sivelles de coure amb aplicació d'or de producció local (Julia Beltrán de Heredia Bercero, Lidia Font); La ceràmica de Barcelona. Organització i producció entre el segles XIII i XVIII a través de la seva caracterització arqueomètrica (Jaume Buxeda i Garrigós, Javier G. Iñañez, Marisol Madrid i Fernández, Julia Beltrán de Heredia Bercero)

 

 

MUHBA Butlletí

01     MUHBA Butlletí, 22 (primer quadrimestre del 2011)
Tema Central: Repensar l’arqueologia urbana

02      MUHBA Butlletí, 23 (segon quadrimestre del 2011)
Tema Central: Ferrer Bassa i les pintures del Monestir de Pedralbes, sota la lupa

03     MUHBA Butlletí, 24 (tercer quadrimestre del 2011)
Tema Central: Col·lecionar la ciutat contemporània, un repte europeu

 

Webs temàtiques

01    Barraques. La ciutat informal
http://www.barraques.cat/swf/

02  Madrid Barcelona. 40 anys d’acció veïnal
http://www.memoriaveinal.org/index.php

03    Barcelona Connectada. Ciutadans transnacionals
http://www.barcelonaconnectada.cat/ca/index.php

04     Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
http://www.muhba.cat/muhbalab/

05    Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni
http://museuhistoria.bcn.cat/imaginarybcn/inici.htm

06   Les pintures de la capella de Sant Miquel,
http://www.bcn.cat/museuhistoria/Murals-sota-la-lupa-Monestir-Pedralbes

07   Altures i senderes. Verdaguer i Maragall diuen Barcelona
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/verdaguermaragall/index.html
 

Formació

 

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat

01    Un passeig de percepcions
Educació infantil i educació especial

02    Patrimonia’m
Alumnat de Cicle superior de primària i primer cicle d'ESO

03    Viatge per Barcelona, un treball de síntesi
Alumnat d'ESO

04    Seguiment tutorial dels treballs de recerca
Alumnat de Batxillerat


Cursos

01     Itinerar Barcelona. Formes d’interpretar la ciutat
Curs organitzat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament (CESIRE CERES)

 

Estudis de postgrau

01    Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Postgrau organitzat per la UAB i el MUHBA.Formació d’experts en projectes d’intervenció i gestió centrats en el camp del patrimoni històric i el paisatge urbà.

02   Postgrau del Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Programa de Postgrau Europeu, en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona

03  Postgrau "Relats urbans: teoria i pràctica de l’itinerari històric.
Postgrau organitzat pel MUHBA i l’Institut del Teatre que aglutina continguts relacionats amb la història urbana, el patrimoni, el turisme cultural i l’art dramàtic

04   Barcelona i els patrimonis literaris: Una historia intel·lectual de l’europeisme a Catalunya
Organitzat per la UB en col·laboració amb el MUHBA (Projecte Vil·la Joana, Casa Verdaguer de ciutat i literatura
Organitza: Màster Barcelona-Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals

 

 

Educació en el lleure

 


Tallers infantils i familiars

01    Un misteri al monestir. 

02    Les figures del pesebre. 

03    Vols jugar com ho feien els romans? 

04    Barcelona a l'edat mitjana. El barri del Call.

05    La fundació d'una ciutat romana. 

06    Ingenium a Barcino.

07    Les claus de Barcelona (en col·laboració amb La Central) 

08    Pous i fonts. L'aigua a la Barcelona medieval.

 

Casals infantils

01    El fil de l’Aigua. Casal d’estiu

 

Itineraris

Relació de visites i itineraris per tipus i període en el que es van realitzar en diferents sessions:


Itineraris d’Història Urbana

01    Barcino/Bcn. 2008 - 2016

02    Quan el Call era el call dels jueus. 2008 - 2017

03    La formació d'una capital. La ciutat medieval. 2008 - 2017

04    Sarrià, la reina Elisenda i els Montcada. 2008 - 2012

05    Els Vilumara. De teixidors de seda a grans industrials. 2008 - 2013

06    L'obertura de la Via Laietana i la creació del barri Gòtic. 2008 - 2017

07    Casa Parés 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella. 2008 - 2014

08    L'Eixample, la Ciutadella, el Born i l'Exposició de 1888. 2009 - 2014

09    Raó, passió i negoci en la construcció de l'Eixample. 2009 - 2017

10    Morir i ser enterrat a Barcelona al llarg del temps. 2009 - 2011

11    De Montcada a Barcelona. L'aigua a llevant de la ciutat. 2010 - 2017

12    L'Eixample al Poblenou. 2010 - 2014

13    Barcelona en Diagonal, tram de ponent. 2010 - 2016

14    Barcelona en Diagonal, tram central. 2010 - 2016

15    Barcelona en Diagonal, tram de llevant. 2010 - 2016

16    El barri del Bon Pastor. 2010 - 2017

17    Cases i tallers a la ciutat romana. 2010 - 2011

18    L'aigua a Barcino, una qüestió de pendents. 2011 – 2015

19    La Seca, emissió de moneda i ciutat (segles XIV-XIX). 2011 – 2013

20    Altures i senderes: Verdaguer i Maragall diuen Barcelona. 2011 – 2017

21    La defensa de la ciutat moderna. 2011 - 2017

22    La Barcelona de la guerra i la postguerra. Perspectives des del turó de la Rovira. 2011-2016

23    Pous, fonts i sèquies a la Barcelona medieval. 2011

24    El Park Güell i l'aigua. De muntanya pelada a jardí de la ciutat. 2011

25    Enric Sagnier, arquitecte prolífic de l'Eixample. 2011

26    Barcelona en Diagonal en bus. 2011

27    Els espais de la SEAT. 2011

 


Itineraris d’autor

01    Altures i senderes: Verdaguer i Maragall diuen Barcelona
Jaume Trabal i Dolça Tormo. 2011

02    Els banys de Mar de Barcelona: Sant Sebastià
Mercè Tatjer. 2011

03    Els safarejos d'Horta
Maricarmen Tàpia. 2011

04    La lluita per l'aigua del Besós
Manuel Martín Pascual. 2011

05    L'aigua de boca a la Barcelona gòtica
Albert Cubeles. 2011

 

 

Visites

 

Visites comentades

01    De la ciutat romana al Palau Reial Major medieval. 2008 – 2017

02    El Monestir de Pedralbes. Història i art. 2008 – 2012

03    Plantes, remeis i apotecaris. 2008 – 2012

04    Vil·la Joana i Verdaguer. 2008 – 2017

05    El refugi antiaeri del Poble-sec (també en castellà) 2008 – 2014

06    La defensa de la ciutat moderna. 2008 – 2014

07    Camins i necròpolis al voltant de Barcino. 2009 – 2014

08    Güell, Gaudí i Barcelona. L'expressió d'un ideal urbà. 2010 - 2017

09    Cases i tallers a la ciutat romana. 2010 – 2011 

10    Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel. 2011 - 2017

11    Utilitat i simbolisme de l'aigua al monestir de Pedralbes. 2011

12    Bèsties i plantes. La natura dins les pintures de la capella de Sant Miquel. Visita familiar. 2011-2017

13    Casa Parés 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella. 2011 – 2013

14    La Sagrada Família. Del projecte decimonònic a les solucions tecnològiques del segle XXI. 2011

15    Ja tenim 600! Visita comentada a l’exposició. 2011

16    La revolució de l'aigua. Visita comentada a l’exposició. 2011

17    Viatge a l'Orient Bíblic. Visita comentada a l’exposició. 2011

18    Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat. Visita comentada a l’exposició. 2011 - 2013

19    La defensa activa i passiva de la ciutat. El Refugi 307 i les Bateries del Turó de la Rovira (també en anglès). 2011 – 2014

20    Nit de poesia i astronomia. 2011 - 2013

21    Casa de l’Aigua de Trinitat Vella. 2011 - 2016

 


Visites d’autor

 

01    El turó de la Rovira
Jordi Ramos. 3 d’abril del 2011

02    La revolució de l'aigua a Barcelona. Visita comentada a l’exposició
Mercè Tatjer. 7 d’abril del 2011

03    Güell, Gaudí i Barcelona
Mireia Freixa i Mar Léniz. 10 d’abril del 2011

04    Gaudí i l'aigua. El projecte arquitectònic del Park Güell
Albert Cuchí. 10 d’abril del 2011

05    La revolució de l'aigua a Barcelona. Visita comentada a l’exposició
Manel Guàrdia. 12 de maig del 2011

06    Viatge a l'Orient Bíblic. Visita comentada a l’exposició
Miquel Molist. Maig i juny del 2011

07    L'aigua al monestir de Pedralbes
Carme Aixalà. 19 de juny del 2011

08    De Montcada a Barcelona. L'aigua a llevant de la ciutat
M. José Duran Reixegó (2011) i Manel Martín Pascual (2015-2017)

09    El fil de l'aigua al Laberint d'Horta
Ignasi Mangue. 3 de setembre del 2011

10    Salomó ben Adret de Barcelona. El triomf d'una ortodòxia
Manuel Forcano. 6 de novembre del 2011

 

 

Concerts i recitals  

 

Literatura

01    Nit de poesia i astronomia
11 de juny del 2010 i 9 de juny del 2011

02    Poesia medieval al monestir
Dolors Miquel. 14 de maig del 2011

03    Poesia. Cròniques de l’ultrason
Quim Lecina, Joan Carles Martínez. 10 de juny del 2011

 

 


Música

01    Concert amb música de Francesc Alió (1862-1908)
Cor de Cambra Impromptu. Santa Eulàlia, febrer de 2011

02    De la Missa de Barcelona (segle XIV) a Ferran Sors
Fònics 2.0, Lluís Vilamajor (dir.). Santa Eulàlia, febrer del 2011

03    Música renaixentista i barroca al Monestir
Monestir de Pedralbes. Cum Cantico. 14 de maig del 2011

04    Joan Manén i la guitarra
Àlex Garrobé. 30 de maig del 2011

05    Orient-Occident. Els peregrinatges de l’ànima
Montserrat Figueras, Hespèrion XXI, Jordi Savall. 6 de juny del 2011

06    L’esclat del nou-cents
Monestir de Pedralbes. Kalina Macuta i Daniel Blanch. 2 de juliol del 2011

07    Cants de la Barcelona del Barroc
Cum Cantico. 9 de juliol del 2011

08    Música en temps de guerra
Oriol Romaní i Federico Mazzanti. Estius del 2011 – 2013

09    Concert de Nadal. Homenatje a Pau Casals
Monestir de Pedralbes. Svetlana Tovstukha. Desembre 2011

 

 

Nous patrimonis de Barcelona

               
Patrimoni musical


La música dels Jocs Florals. Disc compacte inclòs en el llibre Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. 2011

 


Patrimoni oral


Relats de fàbrica. Fabra i Coats
Acte públic de memòria oral amb antics treballadors de l’empresa Fabra i Coats de San Andreu
Amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de la Fabra i Coats.
Guió i conducció de l’acte: Xavier Cazeneuve
Fabra i Coats. Sant Andreu. 11 de març de 2011
Saló del Tinell. 7 de novembre de 2011


Vides de fàbrica: Relats de fàbrica. Fabra i Coats
Documental de 30 minuts sobre l’acte Relats de Fàbrica de l’11 de març de 2011 i la seva preparació amb entrevistes a antics treballadors de l’empresa Fabra i Coats de Sant Andreu.
Guió i direcció: Daniel García Antón

 

MUHBA Europa

 

Xarxa de treball de museus de ciutat

Xarxa de treball fundada pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i integrada pels següents museus: Amsterdam Historisch Museum - Univ. of Antwerp - Centre for Urban History - Museu d’Història de Barcelona - Kreuzberg Museum (Berlin) - Museum of Copenhagen - Hamburg Museum - Helsinki City Museum - International Cultural Centre Krakow - Museu da Cidade (Lisboa) - National Museums (Liverpool) - MGML I City Museum of Ljubljana - London School of Economics - Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg - Museo de Historia de Madrid - University of Rome III - Museu de Riga - Institute of Urban History (Stockholm) - Settore Patrimoniale Culturale Città di Torino - Wien Museum

- Primera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 25 i 26 d’Octubre de 2010.
- Reunió sectorial col·leccions, Copenhaguen, 20 de Setembre de 2011.
- Segona reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2011.
- City History Museums Network, Creació i manteniment del blog de la Xarxa, com a plataforma d’intercanvi d’idees i projectes. 2012.
- Tercera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, Novembre de 2012.
- Workshop “Heritage and Cityscapes”, 5 i 6 d’Octubre 2012, Roma Tre University – CROMA.
- VI AISU Congress “Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions”,12-14 de Setembre de 2013.
- Quarta reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2013 (Workshop: Cultural Heritage, Tourism and City Marketing. Wednesday, 6 de Novembre de 2013).
- V Trobada del City History Museums and Research Network of Europe. Sessió pública: The public domain in post 1989 eastern Europe.Rethinking urban heritage policies in public space, conferència a càrrec de Gábor Sonkoly, Universitat Eötvös Loránd, Budapest. Dijous 5 de març 2015.

 

Amics del MUHBA

Activitats programades específicament pels Amics del MUHBA.

 

Visites, Itineraris i Conferències

 

01    Exposició “Salomó Ben Adret de Barcelona 1235-1310. El triomf d’una ortodòxia”, 2011

02    Gaudí: les solucions innovadores de la seva arquitectura. Conferència, 2011

03    La Sagrada Família, del projecte decimonònic a les solucions tecnològiques del segle XXI. Visita, 2011

04    Exposició “L’Estudi fotogràfic Napoleón”. Arxiu Fotogràfic, 2011

05    Exposició “La revolució de l’aigua a Barcelona”, 2011

06    Enric Sagnier, arquitecte prolífic de l’Eixample. Itinerari, 2011

07    Exposició “Construir la revolució. Art i arquitectura a Rússia, 1915-1935”. CaixaFòrum, 2011

08    Pous, fonts, rieres i sèquies. L’abastament d’aigua a la ciutat medieval i postmedieval. Itinerari, 2011

09    Exposició “Vinyetes al front”. Museu Picasso, 2011

10    Les reserves del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Visita, 2011

11    La defensa de la ciutat moderna. Itinerari pel Turó de la Rovira, 2011

12    Nova presentació de les col·leccions del Museu Frederic Marés. Visita, 2011

13    Exposició “Teotihuacán: Ciutat dels déus”. CaixaFòrum, 2011

14    Exposició “Viatge a l’Orient Bíblic”, 2011

15    Barcelona en Diagonal. Itinerari, 2011

16    Exposició “Sota la lupa. Els murals de la capella de Sant Miquel de Pedralbes”, 2011

 

 


Viatges i Sortides

 

01    Terrasa. Del bisbat d’Ègara a la ciutat modernista. Juny 2011

 

Altres

Amics i amigues voluntaris