Activitats públiques 2012

Presentem aquí la relació de totes les activitats públiques organitzades pel Museu d’Història de Barcelona durant l’any 2012.

 

Espais patrimonials nous i renovats

Exposicions

Exposicions del MUHBA
Exposicions en col·laboració

Conferències, Seminaris i Jornades

Cicles de conferències de les exposicions
Jornades i seminaris
Diàlegs d’Història Urbana

Publicacions

Guies d’Història Urbana
Col·lecció Pòsits
Col·lecció Textures
Col·lecció Documents
Llibrets de sala
QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)
MUHBA Butlletí
Webs temàtiques

Formació

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat
Cursos
Estudis de postgrau

Educació en el lleure

Tallers infantils i familiars
Casals infantils

Itineraris

Itineraris d’Història Urbana
Itineraris d’autor

Visites

Visites comentades
Visites comentades d’autor

Concerts i recitals

Literatura
Música

Nous patrimonis de Barcelona

Patrimoni musical
Patrimoni alimentari

MUHBA Europa

Xarxa de treball de museus de ciutat

Amics del MUHBA

Visites, Itineraris i Conferències
Viatges i Sortides
Altres

 

Espais patrimonials nous i renovats


MUHBA Plaça del Rei

MUHBA Temple d’August. Nova museografia, novembre de 2009.

MUHBA Via Sepulcral Romana. Obertura, novembre de 2009.

MUHBA Domus de Sant Honorat. Obertura, abril de 2010.

MUHBA El Call. Obertura, febrer de 2008; fase II, desembre 2010; fase III març 2015

MUHBA Santa Caterina

MUHBA Vil·la Joana

MUHBA Park Güell. Nova museografia, maig de 2010.

MUHBA Fabra i Coats. Sanejament sala de calderes, estiu de 2011; fase II en preparació.

MUHBA Casa de l’Aigua. Obertura, febrer de 2011; fase II en curs.

MUHBA Refugi 307

MUHBA Oliva Artés. Inici de les obres de la fase I, novembre de 2011.

MUHBA Turó de la Rovira. Obertura, març de 2011; fase II març 2015

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012
Guardó biennal creat pel CCCB l'any 2000 per reconèixer i potenciar el moviment de recuperació i creació d'espais públics a les ciutats europees. Premi concedit per l'arranjament del Turó de la Rovira, promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Agència de Promoció del Carmel, del Museu d’Història de Barcelona i d’Entorns SA

Porta de Mar i Termes Portuàries de Barcino. Obertura, març de 2012

MUHBA Domus d'Avinyó, 15

 

 

Exposicions

Exposicions del MUHBA

 

01    Indianes. Els origens de la Barcelona industrial, 1736-1847
Des del 19 de maig del 2012 al 3 de març de 2013
Comissariat: Àlex Sànchez

02    L'enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona
Del 21 de desembre del 2012 al 17 de març del 2013
Comissariat: Albert Cubeles i Bonet

 

Exposicions en col·laboració

01    Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni
Del 17 de març al 6 de maig del 2012
Comissariat: Sebastià Xambó amb l’equip MUHBA – Real Sociedad Matemática Española i Societat Catalana de Matemàtiques

02    Caritat, un llibre almoina
Del 10 de juny al 19 d’agost del 2012
Fundació Jacint Verdaguer i Càtedra Verdaguer de la Universitat de Vic

03    Il·lusió i moviment. De les ombres al film
Del 9 d’octubre del 2012 al 27 de gener del 2013
Fundació Aula de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó

 

 


       

Conferències, Seminaris i Jornades

 

Cicles de conferències de les exposicions

 

Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
Made in Poblenou. La formació d’una col·lecció local.
Jordi Fossas. 16 de febrer del 2012. Àudio de la conferència
Fabra i Coats. La formació d’una col·lecció d’empresa
Associació d’Amics de la Fabra i Coats. 1 de març del 2012. Àudio de la conferència
Vincles i aliances. Patrocini versus mecenatge
Jordi Carrió. 29 de març del 2012. Àudio de la conferència
Els cartells i la transició política
Josep Ramon Gómez. 19 d’abril del 2012. Àudio de la conferència
Conservar la col·lecció contemporània
Lídia Font. 26 d’abril del 2012
El col·leccionisme i els museus d’art de Barcelona
Pilar Vélez. 3 de maig del 2012
Col·leccionar en temps de crisi
Josep Bracons.17 de maig del 2012. Àudio de la conferència
Les col·leccions, els museus de ciutat i la construcció d’Europa
Joan Roca. 24 de maig del 2012. Àudio de la conferència

Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni
La Barcelona de les bones arts.
Antoni Roca. 22 de març del 2012. Àudio de la conferència
Francesc Sancliment, un aritmètic barceloní del final del segle XV
Josep Pla. 27 de març del 2012
Imaginary/BCN. Experiències matemàtiques
Josep Rey i Manel Udina. 17 d’abril del 2012. Àudio de la conferència
Singularitats a Barcelona: bellesa, art i matemàtiques
Maria Alberich. 24 d’abril del 2012. Àudio de la conferència
El call de Barcelona i la innovació matemàtica als segles XI i XII. Abraham bar Hiyya ha-Bargeloni
Esperança Valls i Eduard Recasens. 2 de maig del 2012. Àudio de la conferència

Indianes. Els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847
Conferència inaugural. Les indianes. Els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847. 
Àlex Sánchez.31 de maig del 2012. Àudio de la conferència
El procés de construcció d’una rèplica de la màquina de filar Bergadana.
Eusebi Casanelles i Jaume Perarnau. 31 de maig de 2012
La dansa a la Barcelona del segle XVIII.
Carles Mas. 7 de novembre de 2012
La música a la Barcelona del segle XVIII. 
Xavier Chavarria. 21 de novembre de 2012
Les indianes i la industrialització del setcents a Europa: la manufactura Oberkampf a Jouy i Erasme de Gònima a Barcelona
Àlex Sánchez i Anne de Thousy. 4 de desembre de 2012
La Barcelona del set-cents vista pel Baró de Maldà.
Jaume Sobrequés. 11 de desembre de 2012

Il·lusió i moviment. De les ombres al film
Cinefotocolor, el sistema de color català. 11 d'octubre de 2012
El cinema en tres dimensions. 17 d’octubre de 2012
La banda sonora al cinema i la televisió. 25 d’octubre de 2012
Cinecic. Nous creadors versus velles tecnologies. 6 de novembre de 2012
Cinememory. Memòria d’una passió. 22 de novembre de 2012
Jerusalem. El cresol de les tres cultures. 5 de desembre de 2012
Cinema acció, cinema rescat. 13 de desembre de 2012
La postproducció i el llenguatge cinematogràfic. 20 de desembre de 2012
Sombras y marionetas en la génesis del cine. 27 de desembre de 2012

 
 
PROGRAMACIÓ CENTRE DE RECERCA I DEBAT: Calendaris
 
 

 

Jornades i seminaris

01    Intervenir a la muralla romana de Barcelona
Joan Roca, Julia Beltrán de Heredia, Eduard Riu-Barrera (coord.), 3 i 4 de maig del 2012

3 de maig: Obertura institucional (Josep Lluís Alay); Un segle de recerques arqueològiques a la muralla romana (Ferran Puig, Isabel Rodà i Alessandro Ravotto) – La muralla romano-comtal, entre les fonts arqueològiques i les documentals (Francesc Caballé i Reinald González); La muralla, estudis arqueològics recents i perspectives de treball futur (Carme Miró); Els treballs arqueològics a la muralla romana de Gijón (Carmen Fernández Ochoa, Paloma García Díaz i Fernando Gil Sendino); La posada en valor de les muralles de Tarragona (Joan Figuerola, Joan Gavaldà, Joan Menchón, Jordi Romera); La incorporació de la muralla romana en el discurs museològic (Julia Beltrán de Heredia i Joan Roca)

Àudio de les conferències (Part 1)
Àudio de les conferències (Part 2)
Àudio de les conferències (Part 3)

4 de maig: Carcassona, passat i present de la restauració de les muralles (Olivier Poisson); La restauració de la muralla de Roma: dels temps de Valadier als nostres dies (Francesco Giovanetti) –Història de la monumentalització de la muralla romano-comtal de Barcelona (Eduard Riu-Barrera); Visita-itinerari a l’àrea d’intervenció (Josep Pujades, Montserrat Pugès, Julia Beltrán i Jordi Rogent) –Perfilar el monument i el entorn urbà. L’actuació en el tram de muralla entre Bisbe Caçador i la plaça dels Traginers (Josep Llinàs, Fernando Álvarez, Rafael Garcia Giral); Actuar a la muralla romana. Reflexions finals (Jaume Ciurana)

Àudio de les conferències (Part 1)
Àudio de les conferències (Part 2)
Àudio de les conferències (Part 3)

02    VII Jornades de Cultures Medievals. La ciutat de les dones. El món monàstic femení i la construcció de la Barcelona medieval
MUHBA, IRCUM i Centre Patrimonial del Monestir de Pedralbes (coord.), 9, 10 i 11 de maig del 2012

9 de maig: El món monàstic femení i la ciutat medieval. Consideracions generals i alguns exemples locals (Anna Benvenuti Papi); Taula de debat: Monacat i urbanisme: dones construint la ciutat medieval (Blanca Garí, Núria Jornet Benito, M. del Mar Graña Cid)

10 de maig: Taula de debat: Pedralbes i Barcelona: promoció i mecenatge femení (Anna Castellano-Tresserra, Josep Bracons, Lídia Font, Rosa Senserrich); Violant de Bar i Maria de Castella: reines, promoció espiritual i mecenatge a Catalunya a la Baixa Edat Mitjana (Rosa Terés i Teresa Vicens)
 
11 de maig: Taller amb documentació medieval (Ignasi Baiges); Visita guiada (Anna Castellano-Tresserra)

03   Seminari de Literatura i Ciutat (III). La Barcelona industriosa vista pels forasters, segles XVIII i XIX.  
14 de juny del 2012

Àudio de la conferència

Barcelona visitada de 1750 a 1850. Interès il·lustrat i decepció romàntica
Eduard Riu-Barrera. Servei de Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya

La Barcelona de l’arrencada industrial: La visió dels viatgers
Joan Lluís Marfany. Universitat de Liverpool

Barcelona en el mirall de París: Rubén Darío i Santiago Rusiñol
Antoni Martí Monterde. Universitat de Barcelona

04    Seminari La crisi del deute públic a la Barcelona baixmedieval
22 de novembre de 2012

Origen, difusió i crisi del deute públic a la Barcelona medieval
Pere Orti Gost, Universitat de Girona

De bons i mals creditors: el mercat del deute públic a la Barcelona baixmedieval
Pere Verdés Pijuan, CSIC, Barcelona

05    Els llibres de guerra vistos per tres historiadors
(incerta Glòria, Unitats de xoc i 556 Brigada Mixta) (Jornada d’estiu Any Sales-  Calders-Tísner)
9 d’octubre de 2012

06    De Barcelona a Mèxic (Taula rodona Any Sales-  Calders-Tísner)    
16 d’octubre de 2012

07    Conservar els murals del Trecento: el paper de la tècnica pictòrica
29 i 30 de novembre de 2012

Els murals d’Agnolo Gaddi a la capella Maggiore de la Santa Croce: relació entre la tècnica d’execució i les alteracions
Maria Rosa Lanfranchi

Intervenció a les pintures murals de la capella de San Blas de la Catedral Primada de Toledo
Antonio Sánchez-Barriga Fernández (conservador de béns mobles de la Catedral de Toledo)

El control científic i tècnic de la restauració dels murals de la capella de Saint Martial del Palau dels Papes d’Avinyó
Julie Tugas

Els murals de la capella de Saint Martial: relació entre la tècnica d’execució i les alteracions
Isabelle Dangas

Els murals de la capella de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes: relació entre la ètnica d’execució i les alteracions
Lídia Font

08    Barcelona, els jueus i el comerç mediterrani, segles XII-XIV
13 de desembre de 2012

Les elits del negoci. Cristians i jueus en l’economia urbana i en la institucionalització de la ciutat, segles XII i XIII
Stephen Bensch, Swarthmore College

La iniciativa dels jueus de Barcelona en el comerç mediterrani de llarga distància (I). L’empenta del segle XIII
Yom Tov Assis, Universitat Hebrea de Jerusalem

El crèdit jueu i la seva mecànica a la Barcelona del segle XIII
Jordi Fernández Cuadrench, historiador

La competència pel crèdit i el comerç al segle XIV. El declivi del paper dels jueus; causes i conseqüències
Anna Rich Abad, Universitat de Nottingham

Mercaders, inversors i prestamistes. El comerç llunyà i els jueus de Barcelona
Taula debat amb Stephen Bensch, Yom Tov Assis, Jordi Fernández Cuadrench i Anna Rich Abad.
Moderació: Tessa Calders Universitat de Barcelona

 

Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

Inici de l’activitat amb la creació del Centre de Recerca i Debat el 2008, complementari del Centre de Documentació inaugurat el 2009 i actualment al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

01    Barcelona i el Marroc. Els vincles establerts des del segle XVIII fins el segle XX
Eloy Martín, 16 de gener del 2012
Àudio del diàleg

02    La cultura musical a la Barcelona del segle XV
Tess Knighton, 30 de gener del 2012

03    Cuines de Barcelona II (1950-1960). La casa mínima, la cuina mínima
Isabel Segura, 13 de febrer del 2012
Àudio del diàleg

04    L’art de fer negocis. Mercaders i banquers toscans a la Barcelona del segle XV
Maria Elisa Soldani, 27 de febrer del 2012
Àudio del diàleg

05    La Seca. Emissió de moneda i ciutat
Albert Estrada, 12 de març del 2012
Àudio del diàleg

06    La gestió dels residus a Barcino
Júlia Beltrán i César Carreras, 26 de març del 2012

07    La gestió de l’empresa Fabra i Coats (1903-1936). Entre els beneficis i la protecció
Pere Colomer, 7 de maig del 2012

08    La muralla romana de Barcelona en la historiografia i l’arqueologia
Eduard Riu-Barrera, 21 de maig del 2012
Àudio del diàleg

09    Les fabriques d’Indianes i la dinámica urbana
Ramon Grau, 4 de juny de 2012
Àudio del diàleg

10    Els usatges de Barcelona i el naixement del dret català
Antoni M. Udina Abelló, 18 de juny 2012
Àudio del diàleg

11    El cinema i Barcelona. Font històrica i tema d’estudi
Xavier Cazeneuve, 17 de setembre 2012
Àudio del diàleg

12    Baetulo i Barcino: ciutats romanes a la costa laietana
Pepita Padrós i Julia Beltrán de Heredia, 1 d’octubre de 2012
Àudio del diàleg

13    Jaume I i l’aljama de Barcelona
Eulàlia Vernet, 15 d’octubre de 2012
Àudio del diàleg

14    Barcelona i Montserrat. De Víctor Balaguer a Puig i Cadafalch
Josep Maria garcia Fuentes, 29 d’octubre de 2012

15    La cultura material dels mercaders a través de les fonts documentals de la Barcelona baixmedieval
Jaume Aurell i Cardona, 12 de novembre de 2012
Àudio del diàleg

16    Els espais de la sobirania popular a Barcelona, 1820-1823
Jordi Roca, 26 de novembre de 2012
Àudio del diàleg

17    Barcelona i el territori català: d’un sistema de comunicacions a una xarxa viària, 1779-1824
Teresa Navas i Ferrer, 10 de desembre de 2012
Àudio del diàleg

 

 

Publicacions

 

Guies d’Història Urbana

01    Poblenou/BCN, Mercè Tatjer, Salvador Clarós, Andrea Manenti, Barcelona, MUHBA, 2012 (Guies d’Història Urbana, 11)

02   Teatres/BCN, Antoni Ramon i Guillem Aloy, Barcelona, MUHBA, 2012 (Guies d’Història Urbana, 12)

03   Cooperatives/BCN, Ivan Miró i Jordi Garcia, Barcelona, MUHBA, 2012 (Guies d’Història Urbana, 13)

 

Col·lecció Pòsits

01    Manuel GUÀRDIA (ed.), La revolució de l’aigua a Barcelona. De la ciutat preindustrial a la metròpoli moderna, 1867-1967, Barcelona, MUHBA, 2012

02   BALFOUR, Sebastian (ed); Barcelona malgrat el franquisme. La SEAT, la ciutat i la represa sense democracia, Barcelona, MUHBA, 2012

 

Col·lecció Textures

01    Soledad BENGOECHEA (coord.); Barcelona i la Setmana Tràgica, 1909. Arrels i conseqüències, Barcelona, MUHBA, 2012


Col·lecció Documents

01    Martín RODRIGO (ed.), Les bases colonials de Barcelona (1765-1968), [actes de les Jornades], Barcelona, MUHBA, 2012

 


Llibrets de sala

01   Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial
02   Barcelona, vint històries musicals
03   L’enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona        

 

QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona)

05    Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 8 (2012)
Barcelona, port, costa i comerç: Proposta d’evolució del front marítim de Barcelona durant l’Holocè, a partir de l’integració de dades geotècniques de, intervencions arqueològiques i cronologies absolutes (Ramon Julià Brugués i Santiago Riera Mora); Circulació amfórica al port de la Barcino tardoantiga: Segles V a VII DC (Cèsar Carreras Monfort); “QUE EN ELL STARA LA MAIOR NAU DEL MON”. Tràfic i evolució del port de Barcelona al segle XV (Mikel Soberon Rodríguez); Notes i estudis: L’ocupació altmedieval de la Vilanova dels Arcs Vells (Vanesa Triay Olives); El forn de ceràmica del carrer de Carders. Un centre productor del selge XIII al Suburbium oriental de Barcelona (Esteve Nada Roma); Noves dades sobre la producció de ceràmica medieval de  Barcelona. La caraterització arqueomètrica del taller del carrer Carders (Roberta di Febo, Marisol Madrid i Fernández, Claudio Capelli, Jaume Buxeda i Garrigós, Javier G. Iñañez, Roberto Cabella); Les pipes de ceràmica no caolinítica trobades a Barcelona: Producció i comerç als selgles XVII-XIX (Julia Beltran de Heredia Bercero, Núria Miró i Alaix, Mikel Soberón Rodríguez). Noticiari: Projecte Prehistòria de Barcelona; La Porta de Mar de Barcino i les Termes Portuàries: Un nou espai patrimonial recuperat per a la ciutat; Intervenir la muralla romana; VII Congrés de Museïtzació de jaciments arqueològics; Impacte tecnològic en el nou món colonial. Aculturació en arqueologia i arqueometria ceràmica (tecnolonial)

Àudio de la Presentació Quarhis núm. 8

 

MUHBA Butlletí

 

01     MUHBA Butlletí, 25 (primer quadrimestre del 2012)
Tema Central: Les Indianes. Els origens de la Barcelona industrial

02    MUHBA Butlletí, 26 (segon quadrimestre del 2012)   
Tema Central: Barcino, muralla, Barcelona

03    MUHBA Butlletí, 27 (tercer quadrimestre del 2012)
Tema Central: Buits que s’omplen, nous objectes per a la historia de la ciutat

 

 

 

Webs temàtiques

01    Barraques. La ciutat informal
http://www.barraques.cat/swf/

02  Madrid Barcelona. 40 anys d’acció veïnal
http://www.memoriaveinal.org/index.php

03    Barcelona Connectada. Ciutadans transnacionals
http://www.barcelonaconnectada.cat/ca/index.php

04     Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat
http://www.muhba.cat/muhbalab/

05    Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni
http://museuhistoria.bcn.cat/imaginarybcn/inici.htm

06   Les pintures de la capella de Sant Miquel,
http://www.bcn.cat/museuhistoria/Murals-sota-la-lupa-Monestir-Pedralbes

07   Altures i senderes. Verdaguer i Maragall diuen Barcelona
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/verdaguermaragall/index.html
 

Formació

 

Projecte educatiu integrat del MUHBA: Interrogar la ciutat

01    Un passeig de percepcions
Educació infantil i educació especial

02    Patrimonia’m
Alumnat de Cicle superior de primària i primer cicle d'ESO

03    Viatge per Barcelona, un treball de síntesi
Alumnat d'ESO

04    Seguiment tutorial dels treballs de recerca
Alumnat de Batxillerat


Cursos

01     Itinerar Barcelona. Formes d’interpretar la ciutat
Curs organitzat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament (CESIRE CERES)

 

Estudis de postgrau

01    Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Postgrau organitzat per la UAB i el MUHBA.Formació d’experts en projectes d’intervenció i gestió centrats en el camp del patrimoni històric i el paisatge urbà.

02   Postgrau del Màster en "Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni"
Programa de Postgrau Europeu, en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona

03  Postgrau "Relats urbans: teoria i pràctica de l’itinerari històric.
Postgrau organitzat pel MUHBA i l’Institut del Teatre que aglutina continguts relacionats amb la història urbana, el patrimoni, el turisme cultural i l’art dramàtic

04   Barcelona i els patrimonis literaris: Una historia intel·lectual de l’europeisme a Catalunya
Organitzat per la UB en col·laboració amb el MUHBA (Projecte Vil·la Joana, Casa Verdaguer de ciutat i literatura
Organitza: Màster Barcelona-Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals

 

 

Educació en el lleure

 


Tallers infantils i familiars

01    Un misteri al monestir. 

02    Les figures del pesebre. 

03    La fundació d'una ciutat romana.

04    Ingenium a Barcino.

05    Les claus de Barcelona (en col·laboració amb La Central)

06    Bèsties i plantes. La natura dins les pintures de la capella de Sant Miquel. 

07    Güell i Gaudí a Pedralbes. 

08    Més boniques i més barates. Les teles d’Indiana.

 

Casals infantils

01    Casal de Nadal

 

Itineraris

Relació de visites i itineraris per tipus i període en el que es van realitzar en diferents sessions:


Itineraris d’Història Urbana

01    Barcino/Bcn.

02    Quan el Call era el call dels jueus. 

03    La formació d'una capital. La ciutat medieval.

04    Sarrià, la reina Elisenda i els Montcada. 

05    Els Vilumara. De teixidors de seda a grans industrials.

06    L'obertura de la Via Laietana i la creació del barri Gòtic. 

07    Casa Parés 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella.

08    L'Eixample, la Ciutadella, el Born i l'Exposició de 1888. 

09    Raó, passió i negoci en la construcció de l'Eixample.

10    De Montcada a Barcelona. L'aigua a llevant de la ciutat. 

11    L'Eixample al Poblenou. 

12    Barcelona en Diagonal, tram de ponent

13    Barcelona en Diagonal, tram central.

14    Barcelona en Diagonal, tram de llevant.

15    El barri del Bon Pastor.

16    L'aigua a Barcino, una qüestió de pendents. 

17    La Seca, emissió de moneda i ciutat (segles XIV-XIX). 

18    Altures i senderes: Verdaguer i Maragall diuen Barcelona.

19    La defensa de la ciutat moderna. 

20    La Barcelona de la guerra i la postguerra. Perspectives des del turó de la Rovira.

21    La ciutat de les indianes. 

22    Dins i fora muralles: Poder, higiene i comerç a Barcino. 

23    La Barcelona gótica. Una ciutat en transformació

24    La guerra civil a Barcelona. Revolució i bombardeigs 

25    Vedettes i milicians. El Paral·lel i el barri del Poble-Sec durant la guerra civil.

26    Barcelona’s Call, or Jewish District. 

27    Barcelona at war. Revolution and bombing during the Spanish civil war. 

28    The 307 Shelter. 

29    From the roman city to the medieval Palau Reial Major

30    The formation of a capital. The medieval city. 

31    Twentieth-century Barcelona. The anti-aircraft batteries, the slums and the growth of the city. 

32    Güell, Gaudí and Barcelona.

33    Baetulo/Barcino. 

34    La defensa activa i passiva de la ciutat. La bateria del turó de la Rovira i el Refugi 307.


Itineraris d’autor

01    La ciutat de les indianes
Jaume Artigues. 2012

 

 

Visites

 

Visites comentades

01    De la ciutat romana al Palau Reial Major medieval.

02    El Monestir de Pedralbes. Història i art. 

03    Plantes, remeis i apotecaris.

04    Vil·la Joana i Verdaguer. 

05    El refugi antiaeri del Poble-sec (també en castellà) 

06    La defensa de la ciutat moderna.

07    Camins i necròpolis al voltant de Barcino.

08    Güell, Gaudí i Barcelona. L'expressió d'un ideal urbà.

09    Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel.

10    Bèsties i plantes. La natura dins les pintures de la capella de Sant Miquel. Visita familiar.

11    Casa Parés 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella.

12    Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat. Visita comentada a l’exposició. 

13    La defensa activa i passiva de la ciutat. El Refugi 307 i les Bateries del Turó de la Rovira (també en anglès).

14    Nit de poesia i astronomia. 

15    Casa de l’Aigua de Trinitat Vella. 

16    La porta de mar i les termes portuàries de Barcino. 

17    L'arxiu arqueològic i les sales de reserva. 

18    El motor de la fàbrica. La sala de calderes de Fabra i Coats. 

19    Imaginary / Bcn, una mirada matemática. Visita comentada a l’exposició. 

20    Indianes 1736-1847. Els origens de la Barcelona industrial. Visita comentada a l’exposició. 

21    L’enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona. Visita comentada a l’exposició.

22    Música en temps de guerra. Visita comentada i concert.

 


Visites d’autor

 

01    L'aigua al Call: banys, micvé, pous i fonts
Victòria Mora. 22 de gener del 2012. Matinals d’autor

02    L'armari de la reina, segle XIV. Història de la restauració
Eva Pascual, Jesús Zormoza i Lídia Font. 5 de febrer del 2012

03    Les indianes. Els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847.
Álex Sánchez. maig del 2012

04    Llegir la muralla
Francesc Caballé i Reinald González. 17 de novembre de 2012.

05    Visites comentades a l’exposició Microcotxes de Barcelona.
Josep Maria Cortès, Albert Cubeles, Manuel Garriga, Miguel Pascual, Claudi Roca, Antoni Tachó i Lluís Virós. Del desembre 2012 al març de 2013

06  Visites comentades a l’exposició Acció defensa passiva
Juny 2012

07  Visites comentades a l’exposició Il·lusió i moviment. De les ombres al film
Comissari. Octubre 2012-Gener 2013

 

 

Concerts i recitals  

 

Literatura

01    Paraules i sons de Barcelona. Col·leccionem la ciutat
Juliol-Setembre 2012

 


Música

 

01    Música en temps de guerra
Oriol Romaní i Federico Mazzanti. Estius del 2011 – 2013

02    Concert de Santa Eulàlia
Fònics 2.0. 12 de febrer de 2012

03    Francesc Alió i la música del noucents
Cor de Cambra Impromptu. 2012

04    Jacint Verdaguer. 110 Aniversari.
10 de juny de 2012

  • Ocells de Pas. Recital amb comentaris i musicacions de poemes. Miquel Pujadó
  • Bressol de poetas. Mirna Vilasís (veu), Xavi Múrcia (veu i guitarra) i Albert Vila, contrabaix (grup Samfaina de Colors)
  • Verdaguer recita Verdaguer. Audició de “La cegueta” i “Amor de mare”
  • Coral Collserola de Vallvidriera

05    30 minuts de música al Museu
Agost 2012
Febrer 2013. Del Barroc als nostres dies.
Agost 2013
Agost 2014. Música, Guerra i Pau a la Barcelona moderna i contemporània.
Octubre-Decembre 2014. Música en femeni.
Publicació associada: Músiques de Barcelona, músiques en la història de Barcelona. En col·laboració amb la Fundació Mas i Mas.

06    Fònics
28 d’octubre de 2012. Esglèsia del Reial Monestir de Pedralbes

07    Corals del districte de les Corts
16 de desembre de 2012. Esglèsia del Reial Monestir de Pedralbes

 

Nous patrimonis de Barcelona

               
Patrimoni musical


La música dels Jocs Florals. Disc compacte inclòs en el llibre Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. 2011

 

Patrimoni alimentari


Recerca i producción de productes alimentaris dels segles XV a XVIII
En conveni amb la Fundació Alicia i amb Sosa Ingredients

-    Pinyonada
-    Salsa de pagó
-    Neules
-    Vi piment
-    Almadroc
-    Salsa de tomàquet
-    Mostatxons
-    Xocolata

8 productes del MUHBA basats en el patrimoni. Gastronomia
Presentació 28 de juny 2012
Àudio de la presentació

 

MUHBA Europa

 

Xarxa de treball de museus de ciutat

Xarxa de treball fundada pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i integrada pels següents museus: Amsterdam Historisch Museum - Univ. of Antwerp - Centre for Urban History - Museu d’Història de Barcelona - Kreuzberg Museum (Berlin) - Museum of Copenhagen - Hamburg Museum - Helsinki City Museum - International Cultural Centre Krakow - Museu da Cidade (Lisboa) - National Museums (Liverpool) - MGML I City Museum of Ljubljana - London School of Economics - Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg - Museo de Historia de Madrid - University of Rome III - Museu de Riga - Institute of Urban History (Stockholm) - Settore Patrimoniale Culturale Città di Torino - Wien Museum

- Primera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 25 i 26 d’Octubre de 2010.
- Reunió sectorial col·leccions, Copenhaguen, 20 de Setembre de 2011.
- Segona reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2011.
- City History Museums Network, Creació i manteniment del blog de la Xarxa, com a plataforma d’intercanvi d’idees i projectes. 2012.
- Tercera reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, Novembre de 2012.
- Workshop “Heritage and Cityscapes”, 5 i 6 d’Octubre 2012, Roma Tre University – CROMA.
- VI AISU Congress “Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions”,12-14 de Setembre de 2013.
- Quarta reunió de la Xarxa, Barcelona, MUHBA, 7 i 8 de Novembre de 2013 (Workshop: Cultural Heritage, Tourism and City Marketing. Wednesday, 6 de Novembre de 2013).
- V Trobada del City History Museums and Research Network of Europe. Sessió pública: The public domain in post 1989 eastern Europe.Rethinking urban heritage policies in public space, conferència a càrrec de Gábor Sonkoly, Universitat Eötvös Loránd, Budapest. Dijous 5 de març 2015.

 

Amics del MUHBA

Activitats programades específicament pels Amics del MUHBA.

Visites, Itineraris i Conferències

 

01    El mestre Josep Rodoreda. Conferència i concert, 2012

02    Exposició “L’escala de l’evasió”. Fundació Joan Miró, 2012

03    L’arxiu arqueològic i les sales de reserva del MUHBA a Zona Franca. Visita, 2012

04    De Montcada a Barcelona. L’aigua a llevant de la ciutat. Itinerari comentat, 2012

05    Exposició “Imaginary/BCN. La mirada matemàtica, les arts i el patrimoni”, 2012

06    La porta de mar de Barcino. Visita, 2012

07    Baetulo-Barcino. Visita i itinerari comentats, 2012

08    Exposició “Indianes. Els orígens de la Barcelona industrial, 1736-1847”. 2012

09    El Museu de l’Estampació de Premià de Mar. Visita, 2012

10    Pis-Museu de la Casa Bloc. Visita, 2012

11    Exposició “Catalunya 1400. El gòtic internacional”. MNAC, 2012

12    Castell de Montjuic. Visita, 2012.

13    La ciutat de les Indianes. MUHBA Plaça del Rei, 2012

14    Cartografies contemporànies. Dibuixant el pensament. CaixaForum, 2012.

15    Dins i fora muralles: poder higiene i comerç a Barcino. La porta de mar i les termes portuàries, 2012.

16    La Casa Parés, 1875-2007. Un taller de foneria a Ciutat Vella. Visita, 2012.

17    La biblioteca pública Arús. Visita, 2012.

18    El Paral·lel, 1849-1939. CCCB, 2012.

19    Paraules i sons de Barcelona. Espectacle literari, 2012.

 


Viatges i Sortides

 

01    Liverpool, Manchester i els seus museus d’història i de la indústria. Maig 2012

 

 

Altres

Amics i amigues voluntaris