Arxiu arqueològic

 

Una de les tasques principals de l’Arxiu Arqueològic del Centre de Col·leccions del MUHBA és gestionar l’entrada, registre i dipòsit dels materials procedents de les excavacions arqueològiques que es realitzen a Barcelona, però també, és una tasca primordial vetllar per tal que els materials que guarda siguin una font de coneixement en el marc de la investigació dins l’àmbit científic.

En aquest sentit s’està treballant en l’elaboració de fitxes d’aquelles peces que han format part d’un estudi específic i s’agrupen segons la seva tipologia o producció, englobant el conjunt de les intervencions arqueològiques de la ciutat ja que s’entén Barcelona com a jaciment únic. D’aquesta manera s’ajuda a construir una col·lecció de referència de l’Arxiu Arqueològic sobre materials que tenen un gran potencial d’estudi, recerca i consulta.

Presentem a continuació un document de treball de l’Arxiu Arqueològic del MUHBA amb les fitxes de les produccions ceràmiques de Montelupo (Toscana, Itàlia) que formen part de la col·lecció de referència de l’Arxiu i que estan vinculades principalment a l’estudi dut a terme per Júlia Beltrán de Heredia i Núria Miró i Alaix, El comerç de ceràmica a Barcelona als segles XVI-XVII: Itàlia, França, Portugal, els tallers del Rin i la Xina.

A les fitxes de cada peça s’adjunta també un enllaç amb la fitxa de la intervenció de la Carta arqueològica de Barcelona a la qual pertany i un altre link amb la base de coneixement del projecte ArchAIDE que ens permet accedir a les bases de dades de referència del projecte i en aquest cas concretament a la classificació i tipus de decoració de les majòliques de Montelupo.

 

DOCUMENT DE TREBALL DE L’ARXIU ARQUEOLÒGIC DEL CENTRE DE COL·LECCIONS DEL MUHBA