Centre de Recerca i Debat

#39a2b0
Diàlegs d’Història Urbana i Patrimoni

La muralla de Barcino i els seus models:
Alba Pompeia i Roma

Alessandro Ravotto, arqueòleg
Dilluns, 15 de febrer de 2021

El règim jurídic de la desamortització i la seva pràctica a Barcelona: el cas del convent de Sant Josep, mercat de la Boqueria (1586-1853)

Elena Roselló i Chérigny, UPF
Dilluns, 8 de març de 2021

Els funerals cívics a la Barcelona de la primera meitat del segle XIX

Jordi Roca Vernet, UB
Dilliuns, 15 de març de 2021

El comerç de cacau entre l’illa de Bioko i Barcelona, 1880-1941

Jordi Sant i Gibert, UPF
Dilluns, 29 de març de 2021

Canvi climàtic i salut pública. Barcelona entre el pal·ludisme i la febre groga, 1780-1821

Kevin Albert Pometti Benítez, historiador
Dilluns, 12 d'abril de 2021
Aquesta conferència es retransmetrà en línia

Una ciutat nova en els cors. Contracultura i democràcia a la Barcelona dels setanta

German Labrador, Princeton University

Dilluns, 26 d'abril de 2021

Aquesta conferència es retransmetrà en línia

Cinc segles de desigualtat i transformació socioeconòmica. Àrea de Barcelona, 1451-1880

Joana Maria Pujadas-Mora, Centre d’Estudis Demogràfics, UAB

Dilluns, 10 de maig de 2021

Morfologia urbana i estructura social. Els barris de la Zona Franca

Àlex Morcuende González, UB

Dilluns, 31 de maig de 2021

 

MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà. 19 h

Activitats en línia a través de la web del MUHBA

Diàlegs al Park Güell

Art i cultura material de la Xina en les col·leccions privades de la Barcelona vuitcentista

Mònica Ginés Blasi, UB

14 d'abril de 2021 a les 19 h
MUHBA Casa del Guarda del Park Güell. Amb la col·laboració de B:SM.
Activitat en línia a través de la web del MUHBA

Cinema, ciutat i imatge fílmica: Barcelona en pantalla

Sara Antoniazzi, Università Ca’Foscari Venezia

2 de juny de 2021, a les 19 h
MUHBA Casa del Guarda del Park Güell. Amb la Col·laboració de B:SM
Activitats en línia a través de la web de del MUHBA

Seminaris i Jornades

Innovació musical republicana. Barcelona, 1931-1934

El Museu d’Història de Barcelona i l’Escola Superior de Música de Catalunya organitzen la jornada «La innovació musical republicana (1931-1934)» amb la voluntat de fer explícits els nuclis principals i els mecanismes de la innovació musical a Barcelona entre la proclamació de la Segona República, l’abril de 1931, i els fets del Sis d’octubre de 1934. En aquest període es van posar les bases de diversos projectes per tal d’impulsar l’avantguarda i la connexió de la ciutat amb artistes internacionals, d’escoltar les reivindicacions feministes, d’assolir l’avenç tecnològic, d’assumir les músiques foranes i de dotar les pròpies de significats nous. La jornada permetrà establir un diàleg entre especialistes de diversos àmbits en cinc taules de debat, amb la intenció de bastir noves idees que permetin matisar i ampliar la historiografia actual sobre aquest període, força centrada en el fructífer bienni posterior i en el desastre de la Guerra Civil. No es tracta de descriure el retrat d’una època concreta, sinó de localitzar les iniciatives, les institucions i les persones que van creure en les possibilitats d’una ciutat que encetava un període de llibertat creativa.  

Hi intervindran: Montserrat Madridejos, Tess Knighton, Josep Borràs, Sara Guastevi, Enric Giné, Jaume Carbonell, Oriol Saña, Leticia Sánchez i David Albet.

En col·laboració amb l’ESMUC. 

12 de març de 2021, de 9.30 a 19 h

MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l’Humà

Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA. (Vegeu-ne el destacat.)

Una nau tinglada del segle XV. Recuperació i interpretació

A les excavacions arqueològiques dels anys 2006-2008 al costat de l’estació de França, es van localitzar, a més de les bases del baluard de Migjorn, les restes de la gran escullera de pedra construïda per iniciativa del Consell de Cent entre 1477 i 1487 i el derelicte d’un vaixell enfonsat a mitjan segle XV. El seu folre tinglat ha permès identificar-lo com una nau basca construïda a les primeres dècades del segle, que hi havia restat abandonada en arribar la fi de la seva vida útil. Tot indica que es tracta d’una nau de comerç procedent del Cantàbric, una mostra de les naus anomenades «biscaïnes», «castellanes» o «tinglades» que va estar en funcionament entre els anys 1410 i 1439. En aquest seminari es presentaran les restes arqueològiques del vaixell i es donaran a conèixer totes les tasques que s’han dut a terme per recuperar-la i interpretar-la. Hi intervindran: Mikel Soberon, Marcel Pujol i Lidia Font Pagès

Dimecres, 28 d'abril, de 16 a 19 h 
MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l’Humà

Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA.

Literatura comparada: perspectives des de Barcelona
V Simposi de literatura comparada a Catalunya

Coordinació científica: Antoni Martí Monterde, UB

A Catalunya, els principals crítics literaris —especialment a Barcelona— es caracteritzen per la dimensió internacional i cosmopolita en els seus escrits i per una actitud profundament comparatista, però sense sotmetre’s a les pautes marcades oficialment des de les càtedres del comparatisme i, en alguns casos, discutint l’orientació donada per l’acadèmia. Cal subratllar també que Barcelona és actualment la ciutat del nostre entorn en què més profundament s’està investigant en aquest camp. El resultat és un conjunt de «comparatistes sense comparatisme»: crítics literaris de talent, voluntat i mirada comparatista que, rellegits en aquesta clau, mostren una història alternativa de la literatura comparada al nostre país i en el conjunt d’Europa. Hi intervindran Josep Maria Fulquet, URL; Teresa Rosell, UB; Sílvia Coll-Vinent, URL; Jaume C. Pons Alorda, escriptor; Àlex Matas, UB; Marta Pasqual, UdG, i Carme Fenoll, UPC.

7, 8 i 9 d'abril de 2021, de 10 a 14 h.
MUHBA Vil·la Joana. Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Entrada gratuïta. Aforament limitat segons normativa sanitària.
Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA

Barcelona, node ferroviari: un passat amb futur 

Coordinació: Pere Pasqual Domènech

El ferrocarril és una de les infraestructures de major repercussió en la configuració de la morfologia urbana de la ciutat. El tramat de les diferents línies del ferrocarril, que des de 1848 s’han anat estenent per tota la ciutat i fóra d’ella ha contribuït, per un costat, a definir espais de gran dinamisme social i econòmic i espais aïllats o més perifèrics dins de l’entramat urbà i per l’altre, a ampliar l’àrea de proveïment terrestre de Barcelona i l’àrea de mercat de mercat per la venda dels seus productes a escala espanyola. En aquest seminari es presentaran quins foren els condicionants geogràfics, històrics, polítics i econòmics que contribuïren a dissenyar i a implementar les primeres línies dels ferrocarril, així com, el seu progressiu creixement en relació a les transformacions urbanístiques i econòmiques de la ciutat.

Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA.
27 de maig de 2021, de 16 a 20 h
MUHBA Plaça del Rei, Sala de Martí l’Humà. Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA.

Construint la ciutat en femení. Sant Pere de les Puel·les a la Barcelona medieval

Amb motiu de la commemoració dels 1.075 anys de la consagració de l’església monàstica de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona i de la primera menció d’aquest monestir femení, l’Àmbit Cultural de Benedictines (ACUB) i el monestir de Sant Pere de les Puel·les, amb la col·laboració del projecte de recerca I+D «Paisatges monàstics» de la Universitat de Barcelona i el MUHBA, organitzen un espai de trobada i diàleg en el qual fins a catorze investigadors i investigadores de diferents disciplines i àmbits de recerca debatran sobre aquest monestir femení, la seva fundació al segle X, la vida de les dones que en formaren part i el seu paper en la construcció política, social, econòmica i espiritual de la Barcelona medieval. Una història urbana en femení que encara avui roman silent entre els documents del seu arxiu i els carrers del barri de Sant Pere, i que es vol posar en relleu per crear les sinergies necessàries per fer avançar el coneixement sobre la comunitat i el monestir de Sant Pere de les Puel·les i les seves petjades en la història de la ciutat.

Dijous, 15,  22 i 29 d’abril, de 16 a 19 h

Requereix inscripció prèvia
Retransmissió en línia des de la Universitat de Barcelona
Per a més informació consulteu: barcelona.cat/museuhistoria 

Arquitectura, interiors i identitat social
Sessió 3: L’habitatge social a l’època de l’estat del benestar

Coordinació científica: Paolo Sustersic, Elisava

La tercera jornada ens apropa al moment més intens del desenvolupament de les polítiques d’habitatge social en les dècades de la postguerra, quan noves necessitats i nous fluxos migratoris cap a les grans ciutats requerien intervencions públiques a gran escala, tant a Europa com a Espanya i Catalunya. D’una manera més sistemàtica que abans, el món de l’arquitectura i el disseny formula nombroses propostes de com s’hauria d’agençar la llar dels treballadors, i també educar el seu gust cap a allò que és modern i urbà. Però, una vegada més, aquesta construcció ideal no coincideix amb les situacions reals de pobresa i degradació, les necessitats d’organitzar la vida de famílies nombroses en espais reduïts, i els models proposats per una incipient societat de consum. Hi intervindran: Daniele Porretta, Elisava; Paolo Sustersic, Elisava; Vicent Borràs Català i el Grup d’Estudis Pas a Pas

21 d'abril de 2021, de 16 a 20.30 h
Biblioteca del Bon Pastor. C. de l’Estadella, 64

Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA

Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric

El curs ofereix formació especialitzada per a la ideació i la interpretació d’itineraris urbans, amb l’objectiu de mostrar nous mecanismes de descoberta i presentació dels actius històrics i patrimonials de Barcelona. L’objectiu del curs és complementar l’estudi rigorós de la història urbana, el patrimoni històric i la seva gestió, així com el turisme cultural barceloní, amb el coneixement de tècniques pròpies de la performativitat escènica aplicades a l’itinerari urbà.

MUHBA Plaça del Rei, sala de Carreras Candi

Sessions informatives del curs 2021-2022: maig-juny de 2021
Informació a la web del MUHBA

Presentacions i publicacions

Escolaritzar Barcelona. L'ensenyament públic a la ciutat, 1900-1970

Cèlia Cañellas i Rosa Toran. Col·lecció Pòsits
Data i lloc a determinar

Retransmissió en línea a través de la web del MUHBA

Sant Martí/BCN. Del mas a la fàbrica

Guia d'Història Urbana, núm. 29.
Mercè Gras Casanovas amb la col·laboració del Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals

MUHBA Oliva Artés

Data a determinar

Retransmissió en línia a través de la web del MUHBA.

Lluites socials/BCN, 1917-1919

Guia d'Història Urbana, núm. 30
M. Cruz Santos

19 de maig de 2021
MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l'Humà 

Retransmissió en línea a través de la web del MUHBA

El planejament metropolità de Barcelona

Joan Antoni Solans, Col·lecció Pòsits

Data i lloc a determinar