Centres de recerca local

El Museu d'Història de Barcelona i els Centres d'Estudi d'Història Local col·laboren en la conservació, recuperació, investigació i difusió de la historia i el patrimoni de la ciutat i dels seus barris. Entre les entitats amb els quals té contacte el MUHBA s'hi troben:

Arxiu Històric Fort Pienc
http://arxiuhistoricfortpienc.blogspot.com.es/

Arxiu Històric del Poblenou
https://www.arxiuhistoricpoblenou.cat/

Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
http://arxiuhistoric.blogspot.com.es/

Centre Cívic el Coll-La Bruguera
http://ccivics.bcn.cat/elcoll

CEII. Centre d'Estudis IGNASI IGLESIAS
https://www.facebook.com/groups/132845443414180/

Centre d'Estudis de Montjuïc (CEMB)
http://guia.bcn.cat/centre-d-estudis-de-montjuic_99400176123.html

Centre de recerca histórica del Poble Sec "Cerhisec"
http://www.cerhisec.cat

Grup d'estudis de la Vall d'Horta i del Pou
http://elpou-grupdestudis.blogspot.com/

Societat d'Estudis de la Vernada de Sant Martí (SELAV)
https://altzadiako.wordpress.com/

Taller d'Història Clot-Camp de l'Arpa
http://thclotcarpa.wordpress.com/contacta/

Taller d'Història de Gràcia. Centre d'Estudis
http://www.tallerhistoriadegracia.cat/

Tot història. Associació Cultural
http://escolahistoria.wordpress.com/

Tags: 
recerkka