Documents estratègics i memòries anuals

En aquest apartat es poden consultar els documents de planificació estratègica del museu i les memòries anuals.

Els documents de planificació estratègica permeten conéixer les línies fonamentals de treball del museu a mig termini, com a centre de producció i de difusió del coneixement sobre la ciutat, el seu patrimoni i la seva història. Les memòries recullen la materialització de les línies de treball en projectes, accions i activitats impulsades, desenvolupades o realitzades anualment.

 

Els documents estratègics del MUHBA

Pla estratègic del MUHBA 2016 

Línies estratègiques del MUHBA 2019 

 

Les memòries anuals del museu:

Memòria del museu de l'any 2018

Memòria del museu de l'any 2017

Memòria del museu de l'any 2016

Memòria del museu de l'any 2015

Memòria del museu de l'any 2014

Memòria del museu de l'any 2013

Memòria del museu de l'any 2012