El centre de col·leccions

El Centre de Col·leccions del Museu d'Història de Barcelona és un equipament destinat a la conservació, estudi i difusió de les col·leccions del museu. Fem un recorregut per les sales de recepció, treball i de reserva tot mostrant l'activitat que s'hi desenvolupa. També es mostra l'activitat de l'Arxiu Arqueològic, un edifici destinat íntegrament al tractament del material arqueològic acabat d'arribar de les excavacions fins el seu arxiu i posada a disposició per a l'estudi.