Les col·leccions del MUHBA

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) recull la cultura material que explica el passat i el present de la ciutat. Això es tradueix en una col·lecció heterogènia i, sobretot, extensa, formada per més de 35.200 objectes.

D’una banda, el Museu conserva una important quantitat d’objectes vinculats a la vida municipal, a les festes, desfilades i tradicions de la ciutat, els seus gremis, en definitiva, a la seva història.

A més d’aquest grup vinculat a la història municipal, i en diversos casos procedent de llegats i donacions, el fons també està integrat per objectes procedents de les intervencions arqueològiques a la ciutat, fet que suposa l’increment d’uns 4.000-5.000 objectes anuals. De fet es tracta d’un conjunt que no farà més que créixer i de manera molt considerable, tant perquè, en l’actualitat, és quasi l’única font d’adquisició del conjunt de la col·lecció, com perquè algunes intervencions arqueològiques exhumen gran quantitat de material.

En aquest sentit, només cal apuntar que l’excavació efectuada a l’antic mercat del Born va significar, en el seu moment, l’ingrés de més de 3.000 objectes al museu. Aquest creixement constant del seu fons és un dels trets més singulars del museu, que el diferencia de la resta dels centres museístics municipals. A curt i mig termini aquesta progressió anual es veurà, a més, sensiblement augmentada com a resultat de la revisió i actualització del registre de la col·lecció, feina endegada la tardor de l’any 2006.

Per donar resposta a aquesta realitat, conformada per un fons ja de per si molt ampli i pel seu augment constant, el Museu d’Història ha creat el Centre de Conservació de Béns Mobles (CCBM), les funcions del qual són custodiar, conservar i ordenar la col·lecció que aplega (a l’entorn d’un 75% del total del fons del museu), posant-la a disposició de la recerca i la divulgació. 

Fragment de la placa epigràfica 110-130 d.C. Marbre blanc de Luni-Carrara (Itàlia) 74 x 240 6 – 4,8 cm MUHBA 9085 Placa que en ser descoberta va permetre conèixer el nom complet de l’antiga ciutat romana de Barcino
Fragment de Mercat del Born Anònim c. 1775. Oli sobre tela 77,5 x 177,5 cm MUHBA 10946
Tags: 
Conservació