Les col·leccions del MUHBA

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) recull la cultura material que explica el passat i el present de la ciutat. Això es tradueix en una col·lecció heterogènia i, sobretot, extensa, formada per més de 35.200 objectes.

D’una banda, el Museu conserva una important quantitat d’objectes vinculats a la vida municipal, a les festes, desfilades i tradicions de la ciutat, els seus gremis, en definitiva, a la seva història.

A més d’aquest grup vinculat a la història municipal, i en diversos casos procedent de llegats i donacions, el fons també està integrat per objectes procedents de les intervencions arqueològiques a la ciutat, fet que suposa l’increment d’uns 4.000-5.000 objectes anuals. De fet es tracta d’un conjunt que no farà més que créixer i de manera molt considerable, tant perquè, en l’actualitat, és quasi l’única font d’adquisició del conjunt de la col·lecció, com perquè algunes intervencions arqueològiques exhumen gran quantitat de material.

En aquest sentit, només cal apuntar que l’excavació efectuada a l’antic mercat del Born va significar, en el seu moment, l’ingrés de més de 3.000 objectes al museu. Aquest creixement constant del seu fons és un dels trets més singulars del museu, que el diferencia de la resta dels centres museístics municipals. A curt i mig termini aquesta progressió anual es veurà, a més, sensiblement augmentada com a resultat de la revisió i actualització del registre de la col·lecció, feina endegada la tardor de l’any 2006.

Per donar resposta a aquesta realitat, conformada per un fons ja de per si molt ampli i pel seu augment constant, el Museu d’Història ha creat el Centre de Conservació de Béns Mobles (CCBM), les funcions del qual són custodiar, conservar i ordenar la col·lecció que aplega (a l’entorn d’un 75% del total del fons del museu), posant-la a disposició de la recerca i la divulgació. 

 

Col·leccions en línia

A la pàgina de col·lecció en línia es troben disponibles per consulta totes les peces actualment exposades a les diferents seus del MUHBA, així com una primera tria d’objectes conservats a les reserves. Des de la pantalla d’inici es pot accedir a la col·lecció a partir de les diferents etapes històriques de la ciutat, a més d’una cerca avançada. De cada objecte es pot obtenir una fitxa completa i descarregar els resultats en format PDF.

La sortida en línia de la col·lecció respon a la voluntat del MUHBA de facilitar l’accés de la ciutadania a les col·leccions que custodia, així com donar-la a conèixer a un públic més ampli. És un projecte en creixement continu al qual s’aniran incorporant les peces que es presentin en exposicions temporals, sèries temàtiques o elements singulars destacats.

Tags: 
Conservació