Literatura comparada: perspectives des de Barcelona (IV Simposi. La literatura comparada a Catalunya)

La Literatura Comparada té, a Catalunya, una tradició que pot considerar-se lògica i paradoxal alhora. D’una banda, per la història de la modernitat cultural a Catalunya, —i especialment a Barcelona—, la seva crítica literària té una dimensió internacional, cosmopolita, coherent amb la relació de la literatura catalana amb les literatures europees. Però, en el moment d’institucionalitzar-se acadèmicament la Literatura Comparada, només Ramon Esquerra aconsegueix incorporar-se explícitament a aquesta nova disciplina. En canvi, els principals crítics literaris a Catalunya es caracteritzen en els seus escrits per una actitud profundament comparatista, però sense sotmetre’s a les pautes marcades oficialment des de les càtedres del comparatisme i, en alguns casos, discutint l’orientació donada per l’acadèmia. A més a més, cal subratllar que la Barcelona és actualment la ciutat del nostre entorn en què més profundament s’està investigant en aquest camp, que compta amb diverses titulacions de Grau i Màster en Literatura Comparada.

El resultat és un conjunt de Comparatistes sense comparatisme: crítics literaris de talent, voluntat i mirada comparatista que, rellegits en aquesta clau, mostren una història alternativa de la Literatura Comparada al nostre país,i en el conjunt d’Europa.

Aquest Simposi és la quarta edició d’un projecte obert amb edicions en febrer de 2016, desembre de 2017 i desembre de 2018, i que busca desenvolupar una perspectiva el més completa possible de la Història de la Literatura Comparada a Catalunya. 

Ja se n’ha publicat un primer volum que recull les contribucions: Comparatistes sense Comparatisme (2018), al qual seguiran diversos volums que apareixeran periòdicament a la Col·lecció Figura, d’Edicions de la Universitat de Barcelona.

Literatura comparada: perspectives des de Barcelona (IV Simposi. La literatura comparada a Catalunya)

Seu del simposi:

MUHBA Vil·la Joana
Ctra. de l’Església, 104
(Vallvidrera)
08017 Barcelona
Transport públic:
FGC: S1 i S2
(Baixador de Vallvidrera)

Dates:

Els dies 12, 13 i 14 de febrer de 2020

Inscripcions:

Inscripció com a curs monogràfic, Perspectives comparatistes, en el marc del màster Barcelona Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals. La matrícula inclou tutories orientatives amb el director del Curs.

Els matriculats rebran un exemplar del llibre Comparatistes sense comparatisme 2. 5 ECTS que les universitats catalanes poden reconèixer en els programes de grau i màster, i certificat de curs de postgrau / curs d’extensió universitària (en funció del perfil acadèmic de l’interessat). 

Preu de la matrícula: 200 € 

Assistència lliure i gratuïta per al públic general, sense certificació ni dret a reconeixement de ECTS.