Llegim la ciutat. Casal d'estiu

 

El Casal d'Estiu és un projecte del MUHBA que porta el títol Llegim la ciutat i que s'organitza des de fa 10 anys. És un conjunt d'activitats adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre els 8 a 12 anys i el seu objectiu és fomentar el coneixement del patrimoni apropar la ciutat i el seu patrimoni a les noves generacions i fer que l’entenguin i el valorin com una part fonamental per entendre la ciutat on viuen.

 

INFORMACIÓ DEL CASAL D'ESTIU. ANY 2019                

                      

 

 

Casal d’estiu 2018. Llegim la ciutat.